נתונים מעודכנים לתאריך - 23/02/18 02:15
הנתונים אינם מחייבים את הנמל למלאי זמין בעת הגעת נהג למשיכת מכולה
למידע בדבר כמויות זמינות למשיכה, יש לפנות לסוכן האוניה