נתונים מעודכנים לתאריך - 22/11/17 18:25
הנתונים אינם מחייבים את הנמל למלאי זמין בעת הגעת נהג למשיכת מכולה
למידע בדבר כמויות זמינות למשיכה, יש לפנות לסוכן האוניה