נתונים מעודכנים לתאריך- 22/11/17 14:00
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
GRETE MAERSK
(7288)‎
מכולות
מכולות
17/0040
17/0040
4אניה צפויה22/11/17 20:00
ALEXO
(9198)‎
גלנוע
17/4644
17/4644
1אניה צפויה22/11/17 15:00
MAERSK NORFOLK
(6787)‎
מכולות
מכולות
17/5563
17/5563
1אניה צפויה22/11/17 20:00
ZIM MONACO
(7994)‎
מכולות
מכולות
17/5895
17/5895
3אניה צפויה22/11/17 16:00
GRACE
(8634)‎
תפזורת גבס
חופנים
17/6365
17/6365
1אניה צפויה
BETANZOS
(0703)‎
קישוןחוטי ברזל
מטען כללי
17/3653
17/3653
120/11/2017 20:00
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
MAERSK NORFOLK
(6787)‎
מכולות
מכולות
17/5563
17/5563
1אניה צפויה22/11/17 20:00
ZIM SHEKOU
(7009)‎
מזרחימכולות
מכולות
17/5899
17/5899
322/11/2017 13:4022/11/17 08:33
DEBBIE
(8605)‎
קישוןתפזורת קלינקר
חופנים
17/4652
17/4652
118/11/2017 16:05
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ZIM SHEKOU
(7009)‎
מזרחימכולות
מכולות
17/5899
17/5899
222/11/2017 13:4022/11/17 08:33
ASIATIC KING
(2482)‎
מזרחימכולות
מכולות
17/5917
17/5917
122/11/2017 04:4521/11/17 15:30
BETANZOS
(0703)‎
קישוןחוטי ברזל
מטען כללי
17/3653
17/3653
120/11/2017 20:00
DEBBIE
(8605)‎
קישוןתפזורת קלינקר
חופנים
17/4652
17/4652
118/11/2017 16:05
ACQUA STELLA
(5888)‎
קישוןמלט בנשפך
מלט בנשפך
17/5488
17/5488
118/11/2017 04:30
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
E.R. PUSAN
(5670)‎
כרמלמכולות
מכולות
17/5907
17/5907
121/11/2017 00:0021/11/17 07:28
ASIATIC KING
(2482)‎
מזרחימכולות
מכולות
17/5917
17/5917
222/11/2017 04:4521/11/17 15:30
BETANZOS
(0703)‎
קישוןחוטי ברזל
מטען כללי
17/3653
17/3653
120/11/2017 20:00
DEBBIE
(8605)‎
קישוןתפזורת קלינקר
חופנים
17/4652
17/4652
118/11/2017 16:05
ACQUA STELLA
(5888)‎
קישוןמלט בנשפך
מלט בנשפך
17/5488
17/5488
118/11/2017 04:30
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
E.R. PUSAN
(5670)‎
כרמלמכולות
מכולות
17/5907
17/5907
221/11/2017 00:0021/11/17 07:28
ACQUA STELLA
(5888)‎
קישוןמלט בנשפך
מלט בנשפך
17/5488
17/5488
118/11/2017 04:30