נתונים מעודכנים לתאריך- 06/08/19 10:00
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
MSC CAROUGE
(0167)‎
מכולות
מכולות
19/0264
19/0264
5אניה צפויה06/08/19 07:44
ASIATIC LIBERTY
(6475)‎
מכולות
מכולות
19/0745
19/0745
1אניה צפויה06/08/19 20:00
NAVMARINE 4
(6507)‎
כרמלתפזורת יבשה
תפזורת יבשה
19/2292
19/2292
104/08/2019 17:50
ZAYYAN K
(2012)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת יבשה
19/2293
19/2293
103/08/2019 20:05
CS CIHAN
(3586)‎
מערביתפזורת גרעינים ליפתית
19/3346
19/3346
105/08/2019 22:50
TURK YILDIZI-3
(7441)‎
קישוןסלילים וברזל בניין
כל סוגי המתכות
19/2299
19/2299
105/08/2019 22:00
JOHANN
(4021)‎
קישוןגרוטאות ברזל
כל סוגי המתכות
19/2777
19/2777
129/07/2019 10:10
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
MSC CAROUGE
(0167)‎
מכולות
מכולות
19/0264
19/0264
4אניה צפויה06/08/19 07:44
CONTSHIP DON
(2481)‎
מכולות
מכולות
19/0726
19/0726
2אניה צפויה06/08/19 09:20
NAVMARINE 4
(6507)‎
כרמלתפזורת יבשה
תפזורת יבשה
19/2292
19/2292
104/08/2019 17:50
ZAYYAN K
(2012)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת יבשה
19/2293
19/2293
103/08/2019 20:05
GRACE
(8634)‎
קישוןתפזורת גבס
תפזורת יבשה
19/4132
19/4132
103/08/2019 12:30
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
MSC CAROUGE
(0167)‎
מכולות
מכולות
19/0264
19/0264
3אניה צפויה06/08/19 07:44
CONTSHIP DON
(2481)‎
מכולות
מכולות
19/0726
19/0726
2אניה צפויה06/08/19 09:20
NAVMARINE 4
(6507)‎
כרמלתפזורת יבשה
תפזורת יבשה
19/2292
19/2292
104/08/2019 17:50
ZAYYAN K
(2012)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת יבשה
19/2293
19/2293
103/08/2019 20:05
SEAGO ANTWERP
(4328)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/1186
19/1186
106/08/2019 04:4505/08/19 15:43
CS CIHAN
(3586)‎
מערביתפזורת גרעינים ליפתית
19/3346
19/3346
105/08/2019 22:50
TURK YILDIZI-3
(7441)‎
קישוןסלילים וברזל בניין
כל סוגי המתכות
19/2299
19/2299
105/08/2019 22:00
JOHANN
(4021)‎
קישוןגרוטאות ברזל
כל סוגי המתכות
19/2777
19/2777
129/07/2019 10:10
GRACE
(8634)‎
קישוןתפזורת גבס
תפזורת יבשה
19/4132
19/4132
103/08/2019 12:30
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
NAVMARINE 4
(6507)‎
כרמלתפזורת יבשה
תפזורת יבשה
19/2292
19/2292
104/08/2019 17:50
ZAYYAN K
(2012)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת יבשה
19/2293
19/2293
103/08/2019 20:05
SEAGO ANTWERP
(4328)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/1186
19/1186
306/08/2019 04:4505/08/19 15:43
CS CIHAN
(3586)‎
מערביתפזורת גרעינים ליפתית
19/3346
19/3346
105/08/2019 22:50
AKRITAS
(2725)‎
נוסעיםגלנוע
גלנוע
19/3125
19/3125
106/08/2019 06:0005/08/19 15:35
TURK YILDIZI-3
(7441)‎
קישוןסלילים וברזל בניין
כל סוגי המתכות
19/2299
19/2299
105/08/2019 22:00
JOHANN
(4021)‎
קישוןגרוטאות ברזל
כל סוגי המתכות
19/2777
19/2777
129/07/2019 10:10
GRACE
(8634)‎
קישוןתפזורת גבס
תפזורת יבשה
19/4132
19/4132
103/08/2019 12:30
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
NAVMARINE 4
(6507)‎
כרמלתפזורת יבשה
תפזורת יבשה
19/2292
19/2292
104/08/2019 17:50
GRACE
(8634)‎
מערביתפזורת גבס
תפזורת יבשה
19/4132
19/4132
103/08/2019 12:30