נתונים מעודכנים לתאריך- 19/06/19 19:00
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ZIM MONACO
(7994)‎
מכולות
מכולות
19/0699
19/0699
3אניה צפויה19/06/19 18:29
MAERSK HANOI
(2778)‎
מכולות
מכולות
19/1451
19/1451
4אניה צפויה19/06/19 17:46
NAVMARINE 4
(6507)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת יבשה
19/2199
19/2199
116/06/2019 05:00
UNYECEM 1
(0942)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת יבשה
19/2204
19/2204
117/06/2019 21:45
NELE MAERSK
(5617)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/1168
19/1168
119/06/2019 17:1519/06/19 17:45
MORAZ
(8499)‎
מערביברזל בניין
כל סוגי המתכות
19/4096
19/4096
114/06/2019 05:45
CELINE
(8673)‎
קישוןברזל בניין
כל סוגי המתכות
19/2205
19/2205
117/06/2019 05:05
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ZIM MONACO
(7994)‎
מכולות
מכולות
19/0699
19/0699
2אניה צפויה19/06/19 18:29
MAERSK HANOI
(2778)‎
מכולות
מכולות
19/1451
19/1451
3אניה צפויה19/06/19 17:46
NELE MAERSK
(5617)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/1168
19/1168
119/06/2019 17:1519/06/19 17:45
ACQUA STELLA
(5888)‎
קישוןתפזורת מלט
תפזורת יבשה
19/2182
19/2182
131/05/2019 23:00
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ASIATIC ISLAND
(7778)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/0696
19/0696
119/06/2019 04:5018/06/19 17:10
MORAZ
(8499)‎
מערביברזל בניין
כל סוגי המתכות
19/4096
19/4096
214/06/2019 05:45
ACQUA STELLA
(5888)‎
קישוןתפזורת מלט
תפזורת יבשה
19/2182
19/2182
131/05/2019 23:00
CELINE
(8673)‎
קישוןברזל בניין
כל סוגי המתכות
19/2205
19/2205
117/06/2019 05:05
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת יבשה
19/2182
19/2182
131/05/2019 23:00
UNYECEM 1
(0942)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת יבשה
19/2204
19/2204
117/06/2019 21:45
ASIATIC ISLAND
(7778)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/0696
19/0696
219/06/2019 04:5018/06/19 17:10
MORAZ
(8499)‎
מערביברזל בניין
כל סוגי המתכות
19/4096
19/4096
114/06/2019 05:45
CELINE
(8673)‎
קישוןברזל בניין
כל סוגי המתכות
19/2205
19/2205
117/06/2019 05:05
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת יבשה
19/2182
19/2182
131/05/2019 23:00