נתונים מעודכנים לתאריך- 23/06/18 10:00
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
MSC MARYLENA
(1731)‎
מכולות
מכולות
18/0176
18/0176
2אניה צפויה22/06/18 09:52
YM BUSAN
(0771)‎
מכולות
מכולות
18/1223
18/1223
2אניה צפויה21/06/18 17:04
UNYECEM 1
(0942)‎
תפזורת מלט
תפזורת מלט
18/1667
18/1667
1אניה צפויה
TEOMAN A
(1016)‎
כרמלמכולות
מכולות
18/1864
18/1864
223/06/2018 07:5821/06/18 16:01
MSC EDITH
(0940)‎
מזרחימכולות
מכולות
18/0147
18/0147
220/06/2018 07:3520/06/18 17:11
SEREF KURU
(4617)‎
קישוןברזל ארוך ועגול
כל סוגי המתכות
18/2989
18/2989
109/06/2018 12:04
AQUIS PERLA
(8841)‎
קישוןתפזורת מלט
תפזורת מלט
18/2990
18/2990
108/06/2018 15:00
DEBBIE
(8605)‎
קישוןתפזורת קלינקר
תפזורת קלינקר
18/3405
18/3405
117/06/2018 08:10
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
YM BUSAN
(0771)‎
מכולות
מכולות
18/1223
18/1223
4אניה צפויה21/06/18 17:04
ANGELA
(7981)‎
כרמלמכולות
01
18/0484
18/0484
122/06/2018 07:1022/06/18 07:02
TEOMAN A
(1016)‎
כרמלמכולות
מכולות
18/1864
18/1864
123/06/2018 07:5821/06/18 16:01