נתונים מעודכנים לתאריך- 22/02/18 22:00
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
MSC LAUSANNE
(0193)‎
מכולות
מכולות
18/0032
18/0032
2אניה צפויה22/02/18 18:52
ALEXO
(9198)‎
גלנוע
18/3337
18/3337
1אניה צפויה22/02/18 15:15
OCTAVIA
(0898)‎
כרמלמכולות
מכולות
18/0350
18/0350
322/02/2018 06:4022/02/18 10:48
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלמלט בנשפך
מלט בנשפך
18/2814
18/2814
114/02/2018 20:40
TROUPER
(7520)‎
מזרחימכולות
מכולות
18/1461
18/1461
222/02/2018 03:2022/02/18 17:23
OCEAN DIAMOND
(0983)‎
מערביכוספת סויה
חופנים
18/4057
18/4057
114/02/2018 21:00
GRANDE DETROIT
(4387)‎
מרכזיגלנוע
גלנוע
18/1938
18/1938
122/02/2018 20:5022/02/18 14:58
DEBBIE
(8605)‎
קישוןתפזורת קלינקר
חופנים
18/3347
18/3347
120/02/2018 11:25
GENERAL SHIKHLINSKY
(4639)‎
קישוןכוספת ליפתית
דגון
18/3585
18/3585
121/02/2018 13:00
BURAK DEVAL
(5851)‎
קישוןברזל ארוך ועגול
מטען כללי
18/4074
18/4074
119/02/2018 00:05
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
OCTAVIA
(0898)‎
כרמלמכולות
מכולות
18/0350
18/0350
122/02/2018 06:4022/02/18 10:48
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלמלט בנשפך
מלט בנשפך
18/2814
18/2814
114/02/2018 20:40
TROUPER
(7520)‎
מזרחימכולות
מכולות
18/1461
18/1461
322/02/2018 03:2022/02/18 17:23
OCEAN DIAMOND
(0983)‎
מערביכוספת סויה
חופנים
18/4057
18/4057
114/02/2018 21:00
GRANDE DETROIT
(4387)‎
מרכזיגלנוע
גלנוע
18/1938
18/1938
122/02/2018 20:5022/02/18 14:58
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ZIM CONSTANZA
(3658)‎
כרמלמכולות
מכולות
18/0368
18/0368
318/02/2018 07:5021/02/18 17:17
MAERSK EUREKA
(0116)‎
כרמלמכולות
מכולות
18/1076
18/1076
222/02/2018 04:5021/02/18 20:14
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלמלט בנשפך
מלט בנשפך
18/2814
18/2814
114/02/2018 20:40
NEXO MAERSK
(5619)‎
מזרחימכולות
מכולות
18/0955
18/0955
221/02/2018 17:4521/02/18 20:06
OCEAN DIAMOND
(0983)‎
מערביכוספת סויה
חופנים
18/4057
18/4057
114/02/2018 21:00
DEBBIE
(8605)‎
קישוןתפזורת קלינקר
חופנים
18/3347
18/3347
120/02/2018 11:25
BURAK DEVAL
(5851)‎
קישוןברזל ארוך ועגול
מטען כללי
18/4074
18/4074
119/02/2018 00:05
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ZIM CONSTANZA
(3658)‎
כרמלמכולות
מכולות
18/0368
18/0368
318/02/2018 07:5021/02/18 17:17
MAERSK EUREKA
(0116)‎
כרמלמכולות
מכולות
18/1076
18/1076
422/02/2018 04:5021/02/18 20:14
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלמלט בנשפך
מלט בנשפך
18/2814
18/2814
114/02/2018 20:40
NEXO MAERSK
(5619)‎
מזרחימכולות
מכולות
18/0955
18/0955
121/02/2018 17:4521/02/18 20:06
OCEAN DIAMOND
(0983)‎
מערביכוספת סויה
חופנים
18/4057
18/4057
114/02/2018 21:00
DEBBIE
(8605)‎
קישוןתפזורת קלינקר
חופנים
18/3347
18/3347
120/02/2018 11:25
GENERAL SHIKHLINSKY
(4639)‎
קישוןכוספת ליפתית
דגון
18/3585
18/3585
121/02/2018 13:00
BURAK DEVAL
(5851)‎
קישוןברזל ארוך ועגול
מטען כללי
18/4074
18/4074
119/02/2018 00:05
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
NEXO MAERSK
(5619)‎
מזרחימכולות
מכולות
18/0955
18/0955
221/02/2018 17:4521/02/18 20:06
OCEAN DIAMOND
(0983)‎
מערביכוספת סויה
חופנים
18/4057
18/4057
114/02/2018 21:00