נתונים מעודכנים לתאריך- 22/04/19 19:00
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
BELLAVIA
(2556)‎
כרמלמכולות
מכולות
19/0635
19/0635
422/04/2019 13:4022/04/19 15:33
NEW HAMPSHIRE TRADER
(2677)‎
כרמלמכולות
מכולות
19/0640
19/0640
122/04/2019 10:3022/04/19 15:17
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת מלט
19/2105
19/2105
120/04/2019 01:00
UNYECEM 1
(0942)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת מלט
19/3828
19/3828
118/04/2019 21:00
SEAGO ANTWERP
(4328)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/1140
19/1140
119/04/2019 07:0522/04/19 13:29
PACOBA
(2093)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/1686
19/1686
122/04/2019 09:1522/04/19 10:56
MELPOMENI
(0214)‎
מערביתפזורת כוסבת סויה
חופנים
19/2619
19/2619
116/04/2019 09:35
ORMI
(2749)‎
קישוןתפזורת קלינקר
תפזורת קלינקר
19/3053
19/3053
121/04/2019 08:10
EXE OTTER
(2475)‎
קישוןתפזורת גבס רטוב
תפזורת יבשה
19/4061
19/4061
116/04/2019 13:00
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
MSC PAMELA
(5944)‎
כרמלמכולות
מכולות
19/0154
19/0154
222/04/2019 08:1021/04/19 18:17
NEW HAMPSHIRE TRADER
(2677)‎
כרמלמכולות
מכולות
19/0640
19/0640
222/04/2019 10:3022/04/19 15:17
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת מלט
19/2105
19/2105
120/04/2019 01:00
SEAGO ANTWERP
(4328)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/1140
19/1140
119/04/2019 07:0522/04/19 13:29
PACOBA
(2093)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/1686
19/1686
122/04/2019 09:1522/04/19 10:56
ORMI
(2749)‎
קישוןתפזורת קלינקר
תפזורת קלינקר
19/3053
19/3053
121/04/2019 08:10
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
MSC PAMELA
(5944)‎
כרמלמכולות
מכולות
19/0154
19/0154
422/04/2019 08:1021/04/19 18:17
NEW HAMPSHIRE TRADER
(2677)‎
כרמלמכולות
מכולות
19/0640
19/0640
222/04/2019 10:3022/04/19 15:17
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת מלט
19/2105
19/2105
120/04/2019 01:00
SEAGO ANTWERP
(4328)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/1140
19/1140
119/04/2019 07:0522/04/19 13:29
MELPOMENI
(0214)‎
מערביתפזורת כוסבת סויה
חופנים
19/2619
19/2619
116/04/2019 09:35
EXE OTTER
(2475)‎
קישוןתפזורת גבס רטוב
תפזורת יבשה
19/4061
19/4061
116/04/2019 13:00
GRACE
(8634)‎
קישוןתפזורת גבס
תפזורת יבשה
19/4063
19/4063
119/04/2019 12:40
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת מלט
19/2105
19/2105
120/04/2019 01:00
UNYECEM 1
(0942)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת מלט
19/3828
19/3828
118/04/2019 21:00
SEAGO ANTWERP
(4328)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/1140
19/1140
319/04/2019 07:0522/04/19 13:29
MELPOMENI
(0214)‎
מערביתפזורת כוסבת סויה
חופנים
19/2619
19/2619
116/04/2019 09:35
ORMI
(2749)‎
קישוןתפזורת קלינקר
תפזורת קלינקר
19/3053
19/3053
121/04/2019 08:10
EXE OTTER
(2475)‎
קישוןתפזורת גבס רטוב
תפזורת יבשה
19/4061
19/4061
116/04/2019 13:00
GRACE
(8634)‎
קישוןתפזורת גבס
תפזורת יבשה
19/4063
19/4063
119/04/2019 12:40
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת מלט
19/2105
19/2105
120/04/2019 01:00
GRACE
(8634)‎
קישוןתפזורת גבס
תפזורת יבשה
19/4063
19/4063
119/04/2019 12:40