נתונים מעודכנים לתאריך- 21/02/19 19:00
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ITAL USODIMARE
(6035)‎
מכולות
מכולות
19/0016
19/0016
2אניה צפויה21/02/19 15:59
SEAGO PIRAEUS
(4632)‎
מכולות
מכולות
19/1105
19/1105
3אניה צפויה21/02/19 14:59
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת מלט
19/2009
19/2009
118/02/2019 21:35
MSC ASLI
(5646)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/0120
19/0120
221/02/2019 04:00
SEREF KURU
(4617)‎
קישוןברזל עגול וארוך
כל סוגי המתכות
19/2013
19/2013
118/02/2019 06:15
BLUE ANTARES
(6528)‎
קישוןתפזורת כוספת לפתית
תפזורת גרעינים
19/3205
19/3205
120/02/2019 09:10
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ZIM CONSTANZA
(3658)‎
כרמלמכולות
מכולות
19/0552
19/0552
120/02/2019 13:2020/02/19 17:17
MAERSK EDIRNE
(0111)‎
כרמלמכולות
מכולות
19/1438
19/1438
321/02/2019 05:3020/02/19 18:08
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת מלט
19/2009
19/2009
118/02/2019 21:35
TROUPER
(7520)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/1231
19/1231
121/02/2019 13:5521/02/19 16:13
GRACE
(8634)‎
מערביתפזורת גבס יבש
תפזורת יבשה
19/4019
19/4019
120/02/2019 12:00
BLUE ANTARES
(6528)‎
קישוןתפזורת כוספת לפתית
תפזורת גרעינים
19/3205
19/3205
120/02/2019 09:10
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ZIM CONSTANZA
(3658)‎
כרמלמכולות
מכולות
19/0552
19/0552
220/02/2019 13:2020/02/19 17:17
MAERSK EDIRNE
(0111)‎
כרמלמכולות
מכולות
19/1438
19/1438
521/02/2019 05:3020/02/19 18:08
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת מלט
19/2009
19/2009
118/02/2019 21:35
MSC ASLI
(5646)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/0120
19/0120
121/02/2019 04:00
SEREF KURU
(4617)‎
קישוןברזל עגול וארוך
כל סוגי המתכות
19/2013
19/2013
118/02/2019 06:15
GRACE
(8634)‎
קישוןתפזורת גבס יבש
תפזורת יבשה
19/4019
19/4019
120/02/2019 12:00
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ZIM CONSTANZA
(3658)‎
כרמלמכולות
מכולות
19/0552
19/0552
420/02/2019 13:2020/02/19 17:17
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת מלט
19/2009
19/2009
118/02/2019 21:35
MSC ASLI
(5646)‎
מזרחימכולות
מכולות
19/0120
19/0120
421/02/2019 04:00
ALEXO
(9198)‎
נוסעיםגלנוע
גלנוע
19/3017
19/3017
121/02/2019 07:0520/02/19 15:00
SEREF KURU
(4617)‎
קישוןברזל עגול וארוך
כל סוגי המתכות
19/2013
19/2013
118/02/2019 06:15
BLUE ANTARES
(6528)‎
קישוןתפזורת כוספת לפתית
תפזורת גרעינים
19/3205
19/3205
120/02/2019 09:10
GRACE
(8634)‎
קישוןתפזורת גבס יבש
תפזורת יבשה
19/4019
19/4019
120/02/2019 12:00
שם אוניה רציף מטען יבוא
מטען יצוא
מצהר יבוא
מצהר יצוא
מס' צוותים תאריך הגעהסיום קבלת יצוא
ZIM CONSTANZA
(3658)‎
כרמלמכולות
מכולות
19/0552
19/0552
320/02/2019 13:2020/02/19 17:17
ACQUA STELLA
(5888)‎
כרמלתפזורת מלט
תפזורת מלט
19/2009
19/2009
118/02/2019 21:35
GRACE
(8634)‎
קישוןתפזורת גבס יבש
תפזורת יבשה
19/4019
19/4019
120/02/2019 12:00