אל על: רווח שנתי של 33.1 מליון דולר ב- 2004

אל על ממשיכה במגמת הרווחיות ומציגה את התוצאה השנתית הטובה ביותר מזה 5 שנים; תוכניותיה האסטרטגיות של החברה תחת הכותרת "אל על 2010" יוצגו במחצית 2005; רווח שנתי של 33.1 מיליון דולר לעומת רווח של 6.4 מיליון דולר בשנת 2003 - גידול של 421%


00:00 ,29.03.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

אל על ממשיכה במגמת הרווחיות ומציגה את התוצאה השנתית הטובה ביותר מזה 5 שנים; תוכניותיה האסטרטגיות של החברה תחת הכותרת "אל על 2010" יוצגו במחצית 2005; רווח שנתי של 33.1 מיליון דולר לעומת רווח של 6.4 מיליון דולר בשנת 2003 - גידול של 421%
 
חברת אל על הציגה רווח שנתי של 33.1 מליון דולר בשנת 2004 – גידול של 421% לעומת שנת 2003, אז עמד הרווח השנתי על 6.4 מליון דולר. זוהי התוצאה השנתית הטובה ביותר מזה 5 שנים. בנוסף, ב- 2004 נרשם תזרים שיא שנתי של מזומנים מפעילות שוטפת בסך 175 מליון דולר וכמו כן נרשם מחזור שיא שנתי מפעילות הטסת נוסעים ומטען בסך של 1.4 מיליארד דולר
 
עוד נמסר כי נתח השוק הגבוה ביותר מזה 5 שנים של החברה בנוסעי סדיר ושכר מתוך סך כל השוק בנתב"ג עומד על כ-43.3% ומהווה גידול של 15% משנת 2000. כמו כן, באל על ציינו כי צעדי ההתייעלות אשר נקטה החברה הביאו לחסכון של כ- 30 מיליון דולר.
 
ברבעון הרביעי נרשם הפסד של 25.9 מיליון דולר, לעומת רווח של 9.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד שנרשם ברבעון הרביעי של 2004 הינו בגין עליית מחירי הדלק אשר גרמו לגידול מרכיב ההוצאות לכ- 24% מסך ההכנסות. העליות החדות במחירי הדלק הוסיפו לחברה, לאחר פעולות הגידור, סך של כ- 29 מיליון דולר ברבעון. כמו כן, ברבעון הרביעי נרשמו הוצאה חד פעמית בסך 15 מ' $ (8 – פרישה וכן 7 גרר ברבעון) מליון דולר בגין הפרשה לתוכנית פרישת עובדים מוקדמת וגרר פיצויים. ובנוסף, התחזקות השקל והיורו מול הדולר גרמה לתוספת הוצאות של 6 מליון דולר.
 
פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ, יו"ר הדירקטוריון ציין היום, עם הצגת התוצאות העסקיות של החברה לשנת 2004, כי הוא גאה לעמוד היום בראש חברה עסקית תחרותית אשר סיימה את תהליך ההפרטה ועברה לבעלות פרטית, בצורה כה מקצועית, עניינית ויעילה אשר מציגה תוצאות כה מרשימות. "השגים מרשימים אלו הם ללא ספק תוצאה של הירתמותם ותרומתם ללא לאות של ההנהלה והעובדים".
 
בהזדמנות זו ביקש פרופ' ישראל ( איזי) בורוביץ להודות לעמוס שפירא המנכ"ל היוצא של חברת אל על ולברך את המנכ"ל הנכנס מר חיים רומנו על האתגר הגדול שלקח על עצמו, להמשיך ולהצעיד את החברה לרווחיות והתרחבות.
 
חיים רומנו, מנכ"ל אל על אמר כי הוא שמח על ההזדמנות והאמון שניתנו לו להיות חלק מהעשייה וההצלחה של המוביל הלאומי ולהצעידו להישגים ושיאים חדשים. "תוכניותיה העתידיות של החברה", ציין רומנו, "העוסקות בהצטיידות, יעדים, שירות ללקוח ועוד יוצגו לציבור במחצית שנת 2005 תחת הכותרת "אל על 2010".
 
סמנכ"ל הכספים של אל על ניסים מלכי הציג היום את הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2004:
גידול של % 19 בהכנסות החברה בשנת 2004 לסך של כ-1.4 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של כ- 1.16 מיליארד דולר בשנת 2003. לדבריו גידול הכנסות החברה בשנת 2004 נובע ממספר פרמטרים עיקרים: גידול חלק השוק של החברה ב-1.3% (15.0% מאז שנת 2000), עליה של 15% במספר הנוסעים ועליה של 17% בהכנסות מהטסת מטען.
 
מלכי ציין כי הפעילות השוטפת של חברת אל על במהלך שנת 2004 ייצרה תזרים מזומנים חיובי של כ- 175 מיליון דולר ויתרות המזומנים הכוללות לסוף השנה עמדו על 153 מיליון דולר. "התוצאות הכספיות מסמנות מגמה מתמשכת של פעילות ללא לאות בצד ההכנסות ופעולה שקדנית ומדוקדקת בצד ההוצאות כולל צעדי התייעלות משמעותיים".
 
עוד הדגיש מלכי כי האיתנות הפיננסית של החברה ויכולתה להתמודד עם האתגרים שבפניה ניכרים בתזרים המזומנים החיובי שייצרה החברה בשנת 2004 העומד על כ- 175 מיליון דולר.