רווח נקי של 42 מיליון שקל לדואר ב-2015

הרווח התפעולי עמד על 84 מיליון שקל וההכנסות על 1.8 מיליארד שקל. הרווח הגולמי בשנה שעברה היה 188 מיליון שקל


12:30 ,05.04.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

דירקטוריון חברת דואר ישראל אישר את הדו"חות הכספיים לשנת 2015. מן הדו"חות עולה כי חל שיפור ברווחיות החברה שמתבטא בהכנסות, ברווח הגולמי, ברווח התפעולי וברווח הנקי, ומאפשרים הטמעה של טכנולוגיות חדשות ושינויים תפעוליים.

 

הרווח הנקי של החברה בשנת 2015 עמד על 42 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 55 מיליון שקל בשנת 2014. ההכנסות בשנת 2015 עומדות על 1.842 מיליארד שקל, לעומת 1.773 מיליארד שקל ב-2014.

 

הרווח הגולמי של החברה ב-2015 עומד על 188 מיליון שקל, לעומת 38 מיליון שקל ב-2014. הרווח  הגולמי משקף את הפעולות בהן נוקטת החברה לשיפור איתנותה הפיננסית, לאחר משבר כספי אתו התמודדה. הרווח התפעולי ב-2015 עומד על 84 מיליון שקל, לעומת הפסד של 6 מיליון שקל ב-2014.

 

נתונים אלו הינם בנטרול הוצאה חד-פעמית של פרישת עובדים הממומנת על ידי המדינה ועומדת על 463 מיליון שקל. בצירוף הוצאה זו, ההפסד עומד על  421 מיליון שקל.

 

שנת 2015 מתאפיינת בשיפור התוצאות העסקיות של החברה נוכח יישומו של הסכם ההבראה שנחתם בתחילת השנה, כולל צמצום של הוצאות הפעלת החברה, גידול  בהכנסות ושיפור בתזרים המזומנים של החברה. בנוסף, ממשיך השינוי בתמהיל ההכנסות, ובמסגרת זו נרשמה עלייה משמעותית בהכנסות שמקורה בקבלת דואר מחו"ל (19.4%), שירותי השליחים (2.5%) ובנק הדואר (3.6%).

 

בשנת 2015 החלה החברה לבצע תוכניות רבות לשיפור השירות, כגון הקמת בית מיון ייעודי לחבילות מחו"ל, מיון ממוכן של כמיליון דברי דואר ביום, פתיחת 270 מרכזי מסירת חבילות (בנוסף ל-750 יחידות דואר), זימון תורים ליחידות הדואר, משלוח מסרון בעת קבלת מכתב רשום או חבילה (במקום הפתקית שהיתה נשלחת לנמען), שדרוג טכנולוגי של מוקדי השירות הטלפוניים, הפעלת יחידות הדואר עד השעה 20:00 ועוד.

 

הפעולות הללו ואחרות כבר הביאו לשיפור משמעותי בזמן ההמתנה ביחידות, שירד ב-50% בזמן ההמתנה במוקד הטלפוני ולשיפור משמעותי במשך העברת חבילות מחו"ל (העברת החבילה לנמען תוך מס' ימים מרגע הגעתה לישראל, ברוב המקרים).

 

יו"ר דירקטוריון חברת הדואר חזי צאיג: "שנת 2015 היתה שנת מפנה לחברת הדואר. בתחילתה חתמה החברה על הסכם ההבראה והחלה ליישם אותו. לאחר מספר חודשים כבר ניכר שיפור משמעותי בתוצאות העסקיות ובשירות ללקוחות. העלאת דירוג החברה לפני מספר חודשים גם היא מסמנת שאנו בכיוון הנכון. החברה פועלת לפי תכנית חומש אסטרטגית, אשר תסייע לה לעמוד באתגרים העומדים בפניה".

 

מנכ"ל דואר ישראל דני גולדשטין: "בשנה זו עסקנו רבות ביישום תוכנית הבראה מורכבת לצד שינויים תפעוליים, שינוי שיטות עבודה והטמעת טכנולוגיות חדשות, אשר נועדו לשפר את השירות ולתמוך בתהליכים העסקיים. בשנת 2016 אנחנו ממשיכים בתהליכים אלו ומתכוונים, יחד עם עובדי החברה, להתרכז בפיתוח מנועי הצמיחה של החברה בתחום הסחר המקוון, פיתוח בנק הדואר ותחום השליחויות, לצד פעולות נוספות לשיפור השירות".