דירקטורים חדשים בדירקטוריון אל על

האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות חברת אל על, החליטה על בחירתם של: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ, גב' תמר מוזס בורוביץ, מר עמיעז סגיס, מר נדב פלטי ומר אמנון ליפקין-שחק כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.


00:00 ,06.01.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות חברת אל על, החליטה על בחירתם של: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ, גב' תמר מוזס בורוביץ, מר עמיעז סגיס, מר נדב פלטי ומר אמנון ליפקין-שחק כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.
 
בחירתם של הדירקטורים החדשים מהווה המשך טבעי של תהליך ההפרטה, בו הופכת חברת אל על לחברה בשליטה פרטית ולא ממשלתית. דירקטוריון חברת אל על והנהלתה מברכים את הדירקטורים החדשים לרגל הצטרפותם לחברה, ומאחלים לדירקטוריון ולחברה המשך פעילות פורה.
 
יצוין כי הבוקר התקבלה בחברת אל על בקשתו של מר אביגדור יצחקי להסיר בשלב זה את מועמדותו כדירקטור, עד לקבלת האישורים הנדרשים לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה).
 
דירקטוריון חברת אל על  מונה היום  11  איש וביניהם, בנוסף לדירקטורים החדשים שנבחרו, מר יאיר שמיר, עו"ד יהושע נאמן, מר שמעון כצנלסון, עו"ד רבקה עידן , גב' מריאנה גינזבורג ומר ישראל (בובי) בראון.