התנאים לסבסוד הובלת מטענים דחופים דרך האוויר

אתמול התקיימה פגישה בהתאחדות התעשיינים, שם הוצגה בפני הנוכחים טיוטה מעודכנת, אך לא סופית, של הצעת המדינה לסבסד הובלת מטענים דחופים דרך האוויר, זאת בהתאם להחלטת הממשלה ועל מנת לצמצם את נזקי השביתה בנמלים


00:00 ,09.08.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
אתמול התקיימה פגישה בהתאחדות התעשיינים בנוכחות נציגים מהארגונים הכלכליים השונים וממגזרי ההובלה, שם הוצגה בפני הנוכחים טיוטה מעודכנת, אך לא סופית, של הצעת המדינה לסבסד הובלת מטענים דחופים דרך האוויר, זאת בהתאם להחלטת הממשלה ועל מנת לצמצם את נזקי השביתה בנמלים.

על פי ההצעה, מסכימה הממשלה לסבסד את העלות הנוספת הכרוכה ביבוא ויצוא טובין דרך האוויר, כשגובה הסבסוד יהיה בשיעור שלא יעלה על 65% מעלויות ההובלה האווירית, המגלם את הפער בין הובלה ימית להובלה אווירית. הממשלה תעביר את הסבסוד להתאחדות התעשיינים וזאת תעביר את הסבסוד ליבואנים וליצואנים עצמם, אשר עומדים בקריטריונים ובתנאים מוגדרים.

כאמור, הסבסוד לא יעלה על 65% מגובה הוצאות ההובלה דרך האוויר של טיסות הלוך חזור מישראל ליעד בחו"ל. גובה הסבסוד לא יעלה על 150,000$ (דולר ארה"ב) ליום טיסות, ובכל מקרה לא יעלה על סכום כולל של 1,500,000$ (דולר ארה"ב).

היום בשעה 15:00 אמורים הצדדים לשוב ולהיפגש לאחר שקיימת מחלוקת עם האוצר לגבי תחולת הסיבסוד. האוצר מציע לסבסד מיד עם אישורה של ההצעה בעבור מטענים מאותו היום והלאה, ואילו הארגונים השונים טוענים שככל הנראה השביתה בנמלים נמצאת בסיומה ואין כל ערך לסבסוד לכשישובו כל הנמלים לפעול באופן סדיר ומלא. הם מציעים כי הסבסוד יכסה הובלות גם באופן רטרואקטיבי, כלומר, עבור מטענים שהוטסו במהלך השביתה.

על כך ועל נושאים נוספים, צפויים הצדדים לשוב ולהיפגש היום בכדי לסכם את הדברים.

בפגישה אתמול נטלו חלק יו"ר מכון היצוא – שרגא ברוש, צבי פלדה ומשה נחום מהתאחדות התעשיינים, היועצים המשפטיים של לשכת המסחר, שלמה שרון מטרנסכלל, גדעון גל מאגיש, ברי פינטוב וליבנת קיזנר מארגון התאגידים של סוכני המכס ועמוס שלו ממחלקת היצוא באיגוד התעשייה הקיבוצית.