אל על חוזרת לרווחיות ברבעון השני של 2019

הכנסות החברה צמחו ב- 7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והחברה רשמה רווח נקי צנוע של 83 אלף דולרים. אולם בסיכום מחצית שנת 2019 החברה רשמה הפסד של 55 מיליון דולרים


09:55 ,28.08.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

אל על פרסמה הבוקר את הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2019. מהדוח עולה כי הכנסות החברה ברבעון זה  הסתכמו בכ-584 מיליון דולר בהשוואה לכ-547 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - עליה של כ-7% כתוצאה מעליה במספר הנוסעים וכן מעליה בתשואה לנוסע שנובעות, בין היתר, מעיתוי חג הפסח שחל השנה ברבעון השני.

 

ברבעון השני של 2019, הוצאות ההפעלה נותרו זהות והרווח הגולמי זינק בכ- 50% לסך של 110 מיליון דולרים, לעומת 73 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממטען ירדו בכ-1 מיליון דולר בשל קיטון בכמות המטען המוטס והכנסות אחרות גדלו בכ-2 מיליון דולר בעיקר משירותי קייטרינג לחברות זרות.

 

עוד עולה כי אל על רשמה רווח נקי צנוע ברבעון זה בסך של 83 אלף דולר, בהשוואה להפסד בסך של כ-18 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בחברה נימקו את שיפור התוצאות עקב עליה בהכנסות ומירידה בהוצאות הפעלה, בעיקר בהוצאות הדלק, עקב ירידה במחירו ובכמות הנצרכת, שהושפעה מהפעלת מטוסי הדרימליינר החסכוניים.

 

התוצאות הללו באות על רקע, יישום התקן החשבונאי בנושא חכירות IFRS 16 אשר הגדיל את הוצאות המימון של החברה בסך כ-11 מיליון דולר ברבעון ובסך הכל הוריד את הרווח לפני מס בכ-5 מיליון דולר.

 

תוצאות כספיות:

 

ינואר-יוני

 

אפריל-יוני

               
 

2019

2018

שינוי

 

2019

2018

שינוי

הכנסות מהפעלה

1,012

1,007

1%

 

584

547

7%

הוצאות הפעלה

(877)

(899)

(2%)

 

(474)

(473)

0%

רווח גולמי

136

108

26%

 

110

73

50%

EBITDAR

112

78

43%

 

95

63

51%

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

(71)

(80)

(12%)

 

0.3

(23)

 

רווח (הפסד) לתקופה

(55)

(62)

(12%)

 

0.1

(18)

 

 

גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על אמר הבוקר על רקע פרסום הנתונים: "החברה רשמה שיפור במדדים התפעוליים העיקריים וכל זאת לצד ההתמודדות עם האתגרים והתחרות העזה בנתב"ג״.

 

בהתייחסו לאסטרטגיית החברה לשנים הקרובות, אמר מנכ״ל אל על שתוכנית ההצטיידות מתקדמת בהתאם למתוכנן.

 

נזכיר כי עד כה קלטה החברה 11 מטוסים חדשים, מדגם 787-9 כאשר עד תום שנה זו תצטייד אל על בשלושה מטוסים נוספים וברבעון הראשון של 2020 את השניים האחרונים ובכך תושלם תוכנית ההצטיידות.

 

נציין כי החברה פתחה ברבעון זה, קווים חדשים לסן פרנסיסקו, לאס וגאס ומנצ'סטר. בנוסף לקוויים החדשים עליהם הודיעה החברה לטוקיו ושיקאגו החל ממרץ 2020.