אל על: רווח נקי של 49 מיליון דולר ברבעון השלישי

זאת לעומת רווח של 69 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-626 מיליון דולר לעומת 644 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נתח השוק של החברה מתנועת הנוסעים בנתב"ג ברבעון השלישי ירד לכ-26.5%


10:10 ,22.11.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על מציגה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2017 ולתשעת החודשים הראשונים של 2017.
 מהדוחות עולה כי הכנסות החברה ברבעון השלישי השנה הסתכמו בכ-626 מיליון דולר לעומת כ-644 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עוד עולה כי הרווח התפעולי ברבעון השלישי השנה הסתכם בכ-69 מיליון דולר, לעומת כ-96 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח לפני מסים ברבעון השלישי השנה הסתכם בכ-64 מיליון דולר בהשוואה לרווח לפני מסים של כ-93 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

מחברת אל על נמסר כי הרווח הנקי ברבעון השלישי השנה הסתכם בכ-49 מיליון דולר בהשוואה לרווח של כ-69 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בין היתר בשל השפעת חגי תשרי. ה-EBITDA ברבעון השלישי השנה הסתכם‎ בכ-109 מיליון דולר, לעומת כ-142 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

עוד נמסר מהחברה כי מספר קטעי הנוסע ברבעון השלישי השנה ירד בכ-4.4% לעומת אשתקד, וכי היצע המושבים הזמינים של החברה קטן בכ-3.6%.

 

עוד עולה מהנתונים כי נתח השוק של אל על  מתנועת הנוסעים בנתב"ג ברבעון השלישי ירד לכ-26.5%, וכי שיעור התפוסה במטוסים ברבעון השלישי עמד על 85.3% לעומת 87.4% ברבעון המקביל אשתקד.

 

בנוגע לתקופת תשעת החודשים מינואר ועד ספטמבר 2017 נמסר כי הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכמו בכ-1,585 מיליון דולר בהשוואה לכ-1,578 בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכם בכ-62 מיליון דולר, לעומת כ-118 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ואילו הרווח לפני מסים בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכם בכ-47 מיליון דולר בהשוואה לרווח לפני מיסים של כ-106 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכם בכ-35 מיליון דולר בהשוואה לרווח של כ-83 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

דוד מימון מנכ"ל אל על: "החברה מציגה היום רווח נקי לרבעון השלישי של כ-49 מיליון דולר יחד עם יתרות מזומנים והון עצמי, הגבוהים ב-15 השנים האחרונות, המעידים על  חוזק ואיתנות פיננסית. פעילות החברה ברבעון הושפעה מעיתוי חגי תשרי שבעטיים חלה ירידה בימי הפעילות של החברה בהשוואה לרבעון המקביל. בנוסף, קטנה הפעילות בשל התמשכות עבודות תחזוקה בהאנגר בשני מטוסים של החברה.

 

״בחודש אוגוסט הגיע מטוס הדרימליינר הראשון מתוך 16 שהוזמנו ובחודש אוקטובר הגיע המטוס השני. שני המטוסים החלו לטוס בקווים ללונדון ולניוארק ובקרוב צפויים להצטרף שני מטוסים נוספים שיטוסו למזרח הרחוק ולניוארק, יעד בו תתווסף תדירות נוספת. הנוסעים מדווחים על שביעות רצון גבוהה ונרשמים ביקושים גבוהים לטיסות במטוסים אלו, הצפויים להוות מנוע צמיחה חשוב באל על בשנים הקרובות.

 

במקביל אנו שוקדים על פיתוח מנועי צמיחה נוספים ומחזקים את הקיימים. במסגרת ההתחדשות, הרחבת רשת הנתיבים והתעצמות החברה, החברה השיקה החודש  קו ישיר למיאמי, שירחיב עבור לקוחותינו את מגוון היעדים בארה"ב, בזמינות גבוהה ובחיבוריות נוחה לקרוזים, וליעדי הנופש השונים במרכז אמריקה ובאיים הקריביים. 

 

״אני משוכנע כי אל על תמשיך להעניק ללקוחותיה שירות איכותי, נוחות מרבית, חדשנות טכנולוגית ומטוסים מתקדמים ותמשיך להתמודד בהצלחה עם תנאי השוק ועם התחרות.

בהזדמנות זו ברצוני להודות ולהביע את הערכתי הרבה לעובדי אל על בקרקע ובאוויר, בארץ ובעולם שפועלים בנחישות, ובמסירות ובזכותם אנו מתמודדים בהצלחה עם האתגרים העומדים בפנינו״.

 

דגנית פלטי, סמנכ"ל הכספים, ציינה: ״התוצאות הכספיות ברבעון זה הושפעו מהתגברות התנועה והתחרות בנתב"ג, במיוחד מצד חברות הלואו-קוסט, מהיחלשות הדולר ביחס לשקל שהגדילה את הוצאות השכר וכן מגידול בהוצאות הדס"ל עקב עלייה במחיר בשוק בשיעור של כ 19%. למרות התנאים האקסוגנים הקשים מציגה החברה ברבעון השלישי רווח לפני מס בסך 64 מיליון דולר ורווח נקי בסך 49 מיליון דולר.

 

״כמו כן, אנו מסכמים את  הרבעון השלישי של שנת 2017 עם יתרות מזומנים גבוהות בסך של כ- 290 מיליון דולר, עם תזרים מזומנים גבוה מפעילות שוטפת בסך של כ-65 מיליון דולר, EBIDTA בסך של כ-109 מיליון דולר ועם הון עצמי בסך של 305 מיליון דולר. כל אלה מעידים על איתנותה הפיננסית של החברה, המאפשרת לאל על להתקדם בבטחה ביישום אסטרטגיית ההצטיידות במטוסי הדרילמיינר ולעמוד בהתחייבויות הקיימות והעתידיות״.