הפסד נקי של 28 מיליון דולר לאל על ב-2014

לדברי החברה, תחרות בענף התעופה והשפעות מבצע "צוק איתן" עדיין ניכרות. ההכנסות ב-2014 עמדו על 2.081 מיליארד דולר, ירידה של 1% בהשוואה ל-2013 וההכנסות ממטען קטנו ב-1.7%. ירידה של 1.2% בהכנסות ברבעון הרביעי של 2014


12:10 ,25.03.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

אל על רשמה ב-2014 הפסד של 28 מיליון דולר, לעומת רווח של 26.7 מיליון דולר ב-2013. הכנסות החברה בשנת 2014 הסתכמו בכ-2.08  מיליארד דולר, בדומה להכנסות בשנת 2013. לטענת החברה, השפעות מבצע "צוק איתן" עדיין ניכרות, כשהתחרות ההולכת וגוברת בענף התעופה פגעה בתוצאותיה.

 

מנכ"ל אל על דוד מימון קרא לראש הממשלה ולשרי האוצר, התחבורה והתיירות לשים את שיקום הפגיעה בתיירות הנכנסת בראש סדר העדיפות הלאומית.

 

בחציון השני של שנת 2014 ירדה התיירות הנכנסת לישראל ב-20%. בהתאם לכך, אל על הציגה הכנסות בדומה לשנה קודמת, למרות הגידול שלה בנתח השוק.

 

הכנסות אל על מההפעלה ב-2014 עמדו על 2.081 מיליארד דולר, לעומת 2.103 מיליארד דולר ב-2013, ירידה של 1%. ההכנסות מנוסעים קטנו בשיעור של 0.9%, בעיקר כתוצאה מקיטון בתשואה לנוסע-ק"מ בשל השפעת מבצע "צוק איתן" ובשל התחרות.  מאידך גדלו ההכנסות בשל גידול בכמות הנוסעים המוטסת, שהתאפשר בשל גידול שנבע מתוספת מטוסים ותדירויות טיסה.

 

ההכנסות מהובלת מטענים קטנו ב-2014 ב-1.7%, בעיקר כתוצאה מקיטון בתשואה לטון-ק"מ בקיזוז גידול בכמות טון-ק"מ שהוטסה. בהכנסות האחרות חל קיטון של 3.4% לעומת שנת 2013, בעיקר כתוצאה מקיטון בהכנסות ממתן שרותי תחזוקה לגורמי חוץ.   

 

הוצאות ההפעלה בשנת 2014 הסתכמו ב-1.791 מיליארד דולר, לעומת 1.753 מיליארד דולר ב-2013, גידול של 2%, בעיקר כתוצאה מגידול בפעילות, ברובו עבור הוצאות הדלק, אגרות ותחזוקה, ומגידול בהוצאות פחת בשל תוספת מטוסים.  

 

הרווח הגולמי ב-2014 הסתכם בכ-290.3  מיליון דולר (כ-13.9% מהמחזור), ירידה של 17% לעומת 2013. הוצאות המכירה הסתכמו ב-201 מיליון דולר. הפסד מהפעלה הסתכם ב-3.7 מיליון דולר, לעומת רווח מהפעלה של 40 מיליון דולר ב-2013ׁ. ההפסד הנקי בשנת 2014 הסתכם בכ-28 מיליון דולר, לעומת רווח נקי בסך של כ-26.7  מיליון דולר בשנת 2013.

 

שיעור תזרים המזומנים של החברה הסתכם ב-157 מיליון דולר. אל על הטיסה במהלך השנה 4.6 מיליון נוסעים לעומת 4.4 מיליון נוסעים אשתקד, גידול של 4%. אל על הגדילה השנה את נתח השוק מ- 32.5% ל-33.3%, גידול של 2%.

 

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 עמדו על 493 מיליון דולר, ירידה של 1.2% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2013. הוצאות ההפעלה הסתכמו ב- 433 מיליון דולר, גידול של 0.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתדק. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב- 59.8 מיליון דולר, ההפסד מהפעלה ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם ב-5.4 מיליון דולר וההפסד ברבעון הסתכם ב-14.8 מיליון דולר.

 

מנכ"ל אל על דוד מימון: "אני קורא לראש הממשלה ולשרי התיירות, התחבורה והאוצר לשים בראש סדר העדיפויות את ענף  התיירות, שהוא מנוע צמיחה מרכזי בכלכלה, להשקיע משאבים בהבאת תיירים לישראל ובשיקום ענף התיירות, שהוא קריטי עבור כל מדינה עצמאית ובוודאי במדינה כמו ישראל.

 

"ענף התעופה הישראלי, כמו גם ענף התיירות הישראלי כולו, המשיך בשנה החולפת להתמודד עם השלכותיו ארוכות הטווח של מבצע 'צוק איתן'. לצערנו, כאשר הלחימה פוסקת, התיירות לא שבה מיד לסדרה. נדרש מאמץ משותף של המדינה והגופים המתפרנסים מענף התעופה והתיירות על מנת להחזיר את התיירים לישראל.

 

"השנה התחילה פעילות מותג הטיסות המוזלות של אל על UP כמענה לתחרות הגוברת. אל על המשיכה להצטייד בשנת 2014 במטוסים חדשים צרי גוף מדגם 737-900. במסגרת ההתחדשות והרחבת רשת נתיבי החברה הודענו על פתיחת קו ישיר חדש של אל על לבוסטון ועל הסכם לשיתוף פעולה חדש (קוד שייר) שנחתם עם חברת התעופה האמריקאית JetBlue".

 

סמנכ"לית הכספים של אל על דגנית פלטי: "שנת 2014 היתה שנה מאתגרת. על אף השפעותיו השליליות של מבצע 'צוק איתן' והתגברות התחרות בנתב"ג, הצליחה אל על להגדיל את נתח השוק שלה ולשמור על תזרים מזומנים מפעילות שוטפת גבוה, שהסתכם בכ-157 מיליון דולר ועל EBITDA של כ-107 מיליון דולר. ב-2014 השקיעה אל על כ-176 מיליון דולר ברכישת ציוד, ובמקביל פרענו הלוואות בהיקף של כ-98 מיליון דולר וקיבלנו הלוואות חדשות בהיקף דומה".