נדחתה בקשה לתביעה ייצוגית נגד אל על

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד החברה. בתביעה שהוערכה בסך של 40 מיליון דולר, טענה המועצה הישראלית לצרכנות כי חברת אל על חייבה את לקוחותיה שלא כדין בדמי ביטול או הסבה של כרטיסי טיסה


12:16 ,03.03.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

המועצה טענה בבקשתה, שהוגשה באוקטובר 2017, כי בהתאם לתקנות שירותי התעופה שנקבעו לפני קרוב ל-40 שנה, נאסר על חברות תעופה המפעילות קווים סדירים לציין תנאים מגבילים על גבי כרטיסי הטיסה אותן הן משווקות, אלא אם ניתן לכך אישור מראש ובכתב על ידי ראש מנהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה.

 

המועצה טענה כי אישור שכזה לא ניתן מעולם לאל על אך החברה בחרה להתעלם מכך שהתקנות עליהן נסמכה בתביעתה בוטלו בפועל ארבע שנים קודם להגשת התביעה, בשנת 2013. אם לא די בכך, רשות התעופה האזרחית הבהירה למועצה כי ״התקנות לא יושמו בפועל מזה שנים רבות גם טרם ביטולן ולמעשה ניתן לגביהן מעין פטור גורף״.

 

לפי המלצת בית המשפט, המועצה נאלצה למשוך את תביעתה וספגה ביקורת חריפה מבית המשפט. השופט המחוזי יחזקאל קינר קבע כי ״מצופה מתביעה ייצוגית כי תטפל בעניינים אקטואליים, ולא בכאלה שאבד עליהם הכלח. התובענה הוגשה למעלה מ-4 שנים לאחר שבוטלו תקנות הרישוי, כלומר מדובר בעילה הנשענת על דין קודם שבוטל לפני שנים לא מעטות, וקשה להלום בנסיבות אלה ניהולו של הליך ייצוגי לאחר שנים כה רבות, גם אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות. דברים אלה יורדים לשורש התאמת התביעה להתנהל כתביעה ייצוגית״.

 

כמו כן, ציין השופט קינר כי מדובר ״בדין אנכרוניסטי, שהיה רלבנטי במועד בו הותקנו התקנות, אך לא התאים עוד לענף התעופה הבינלאומית, לאור ההתפתחויות מרחיקות הלכת שחלו בו עם השנים״.

 

חברת אל על, שיוצגה על ידי עוה״ד חניטל בלינסון נבון ורועי מסורי מיגאל ארנון ושות' מסרה: ״מדובר בבקשה מופרכת אשר הוגשה באיחור ׳קל׳ של 35 שנים, אשר נשענת על תקנות שניתן לגביהן פטור גורף לאורך השנים. אל על פעלה כדין. אין לנו אלא להצר על התנהלותה של המועצה הישראלית לצרכנות אשר ניצלה את הסמכות המוקנית לה בחוק כדי לנהל נגדנו הליך סרק מיותר, תוך בזבוז כספי ציבור ותוך ניסיון לעשות לעצמה פרסום על גבה של אל על״.