רווח שיא של 57.9 מיליון דולר ברבעון לאל על

החברה רשמה גידול של 54% cרווח הנקי ברבעון. ההכנסות ברבעון עמדו על 643 מיליון דולר, הגבוהות ביותר בחמש השנים האחרונות


00:00 ,13.11.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

ברבעון השלישי של 2013 רשמה אל על גידול של 54% ברווח הנקי, עד כדי 57.9 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 37.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012.

היום (ד') הציג מנכ"ל אל על אליעזר שקדי את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2013.

הרווח לפני מס של אל על ברבעון הסתכם ב-80.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-50.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-61%.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות החברה ברבעון השלישי גדל לכ-56.1 מיליון דולר, לעומת תזרים של כ-13.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ולכ-184.6 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2013.

ההון של אל על נכון ליום 30 בספטמבר הסתכם ב-169.4 מיליון דולר, לעומת כ-135.8 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2012.

הכנסות החברה ברבעו השלישי היו הגבוהות ביותר של אל על מזה חמש השנים האחרונות והסתכמו ב-643.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-605.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 6.2%.

הוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי הסתכמו ב-483.6 מיליון דולר, לעומת כ-457.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-5.6%.

שיעור הרווח הגולמי מהמחזור עלה מ-24.4% ל-24.8% והסתכם בכ-159.7 מיליון דולר, לעומת 148 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA של אל על ברבעון הסתכם בכ-100.6 מיליון דולר ושיעורו מהמחזור הסתכם בכ-15.6%, לעומת 90.4 מיליון דולר ושיעור מהמחזור של 14.9% ברבעון המקביל אשתקד.

המכירות באמצעות האינטרנט של החברה ברבעון גדלו ב-8% ושיעור התפוסה במטוסי הנוסעים הסתכם ברבעון ב-88%.

שקדי: "החברה מציגה ברבעון השלישי רווח שיא. התוצאות הטובות קשורות להבשלתם של מהלכים עסקיים ופעולות בהן נקטנו בתחומים השונים, כל זאת בסביבה תחרותית ומאתגרת.

"תזרים מזומנים של החברה מפעילות שוטפת ברבעון ובתשעת החודשים הראשונים של 2013 מהווה בסיס להמשך קידום ופיתוח החברה.

"ברבעון השלישי הגדלנו את היצע המושבים בכ-5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. התמודדנו עם תחרות מתעצמת, שהתאפיינה בגידול בהיצע המושבים של חברות התעופה הזרות הסדירות בכ-14%.

"השינוי העיקרי נבע מגידול דרמטי בפעילותן של חברות התעופה התורכיות לישראל וממנה, שמהווה למעשה תמיכה לא מובנת של מדינת ישראל בהתרחבותן הבינלאומית של חברות התעופה התורכיות על חשבונן של חברות התעופה הישראליות, שנמנע מהן לטוס לתורכיה.

"חברות התעופה התורכיות זכאיות לכ-126 קטעי טיסה שבועיים לעומת 0 קטעי טיסה המבוצעים על ידי כל חברות התעופה הישראליות. נתון מדהים, לכל הדעות, אשר מדינת ישראל נדרשת לטפל ולמנוע את התממשותו - זהו המינימום המתבקש ממדינה המכבדת את עצמה, אך הדבר אינו מתבצע. אל על פנתה לראש הממשלה ולשר התחבורה, על מנת שינחו באופן ברור וחד משמעי את הגורמים הרלוונטיים לפעול מיידית למתן אפשרות הוגנת לחברות התעופה הישראליות להתחרות בתנאים שווים.

"החברה המשיכה בביצוע של תכנית ההשקעות, לרבות תשלומים על קניית מטוסים חדשים מדגם ER737-900 כחלק מרכישה כוללת שנעשתה של שמונה מטוסים (חידוש של מעל 20% של צי המטוסים), שהראשון ביניהם הגיע והחל לפעול בסוף אוקטובר והשני צפוי להגיע בסוף החודש הנוכחי.

"כחלק מתפיסת עולם עסקית ותפעולית, ממשיכה החברה לפעול לצמצום מספר ציי המטוסים והוצאת מטוסים ישנים. בימים אלו החלה החברה להפעיל שני קווים חדשים, לוונציה וללרנקה.

סמנכ"ל הכספים של אל על ניסים מלכי: "התוצאות שהושגו במהלך תשעת החודשים של השנה מצביעות על תחילת הבשלתם של מהלכים ארגוניים ועסקיים בתחומים של הכנסות, הוצאות וניהול הסיכונים של החברה.

יו"ר וועד העובדים של אל על אשר אדרי: "אנחנו שמחים ומברכים על תוצאות הרבעון שפורסמו היום. עובדי החברה הם חלק מרכזי בהשגת התוצאות הללו. העובדים ימשיכו לפעול למען חיזוק ועתיד החברה".