רת״א מקדמת: טיסה מסחרית פנים-ארצית עם טייסים בגיל 67

רת״א מקדמת שינוי תקנות שיאפשר טיסה מסחרית פנים ארצית עם טייסים בגיל עד גיל 67 כאשר כיום גיל הטייסים מוגבל ל-65. הצעת רת״א כוללת גם צעדי הפחתת סיכונים כמו בחינת רמה על ידי בוחן רת״א, טיסה עם איש צוות צעיר יותר ועוד


12:43 ,20.11.2023 מאת: מערכת פורט2פורט

רת״א מקדמת שינוי תקנות שיאפשר טיסה מסחרית פנים ארצית עם טייסים בגיל עד גיל 67 כאשר כיום גיל הטייסים מוגבל ל-65. הצעת רת״א כוללת גם צעדי אפחות סיכונים (risk mitigation) כמו בחינת רמה על ידי בוחן רת״א, טיסה עם איש צוות צעיר יותר וכו׳. 

 

תקנה 21א לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ״א-1981 (להלן - התקנות העיקריות), שעניינה: ״גיל מרבי לטייס בתובלה אווירית מסחרית״, קובעת מגבלות לעניין גילו של מי שיכול לשמש בתור טייס בתובלה אווירית מסחרית, בכלי טיס המופעל ע״י טייס אחד ובכל טייס המופעל ע״י שני טייסים.

 

התקנה בנוסחה הנוכחי אינה מבחינה בין תובלה אווירית מסחרית ״פנים-ארצית״ לבין כזו שהיא ״בין-לאומית״, ומחילה את אמות המידה הבין-לאומיות השייכות לעניין בשני סוגי הטיסות.

 

״לאחר בחינה מחודשת של מדיניותה בתחום, בין היתר בשים לב להתפתחויות בתחום התעופה האזרחית והרפואה התעופתית, החליטה הרשות כי יש מקום לשנות את מדיניותה לעניין זה, כך שמגבלות הגיל בטיסה פנים-ארצית, ישונו כך שיתאפשר גם למי שמלאו לו 65 שנים, וכל עוד לא מלאו לו 67 שנים, לשמש בתפקיד טייס, וזאת בהתקיים שורה של תנאים, כפי שהם מפורטים בהצעת התקנות״. 

 

נציין כי בימים אלה מדינות רבות בעולם המערבי ממתינות לקבלת החלטה בסנאט בארה״ב על העלאת גיל הפרישה לטייסים מסחריים בארה״ב לגיל 67. אם וכאשר החלטה כזו תתקבל היא תאומץ גם בישראל ותפתח אחרי תהליך אדמיניסטרטיבי מסוים אפשרות של טיסה בינלאומית לטייסים בגילאי 65-67.