לקראת המעבר לנתב"ג 2000: שכר העובדים יעלה ב-3%

עובדי רשות שדות התעופה (רש"ת) יקבלו תוספת שכר בשיעור 3%; עובדים בחטיבת השירות לנוסע (של"ן) יקבלו בנוסף תשלום התייעלות בסכום של 250 שקל. זאת, כחלק מהסכם עבודה חדש שהושג בין ההנהלה לוועד העובדים הכללי,


00:00 ,20.10.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
עובדי רשות שדות התעופה (רש"ת) יקבלו תוספת שכר בשיעור 3%; עובדים בחטיבת השירות לנוסע (של"ן) יקבלו בנוסף תשלום התייעלות בסכום של 250 שקל. זאת, כחלק מהסכם עבודה חדש שהושג בין ההנהלה לוועד העובדים הכללי, לקראת פתיחתו של הטרמינל החדש ב-2 לנובמבר.

עלות הסכם החדש, שעליו חתומים מנכ"ל רש"ת גבי אופיר ויו"ר ועד העובדים הכללי, פנחס עידן, נאמד ב-15 מיליון שקל לשנה והוא גובש בתיאום עם משרדי האוצר והתחבורה.

ההסכם החדש, שייכנס לתוקפו ב-1 לנובמבר, מבטיח "שקט תעשייתי" מצד עובדי רש"ת, כדי לא לפגוע במעבר לטרמינל החדש והפעלתו בשלוש השנים הקרובות.

בהסכם החדש נכתב כי הצדדים ישמרו על שקט תעשייתי מוחלט עד 31 בדצמבר 2007, ולא ינקוט צד כלפי משנהו באמצעים ארגוניים כלשהם, לרבות לא שביתה או או השבתה (מלאה או חלקית), הכרזה על סכסוך עבודה, וכל פגיעה מאורגנת אחרת ביחסי העבודה התקינים למעט פעולות שיינקטו במישור הארצי".

לבד מתוספת השכר, ייהנו עובדי רש"ת לפי ההסכם, מקיצורי פז"מ, קידום ומתח דרגות משופר, במעבר מדרגה לדרגה. כך לדוגמה, "עובדים קבועים בחטיבת השל"ן ב-1 בנובמבר 2004 יהיו זכאים מיידית לדרגה. עובדים אלה יקבלו את הדרגה הבאה במחצית הפז"מ שנדרש מהם עליהם מיום קבלת הדרגה, ובלבד ששהו 12 חודש בדרגה הקודמת", נאמר בהסכם.

לעומת זאת, הסכם העבודה החדש מקנה להנהלת רש"ת הזכות להכניס עובדי קבלן לעבודה בטרמינל החדש בשורת תחומים כמו עובדי ניקיון, גינון וסורקים ביטחוניים. ועד העובדים דורש עדיין כי עובדים אלה יועסקו לפי חוזים קיבוציים, כדי לא ליצור אפליה בהעסקתם מול עובדיה הקבועים של רש"ת. במשך התקופה מיום חתימתו של ההסכם יפרשו מהעבודה ברש"ת 70 עובדים קבועים בפרישה מרצון.

לגבי מתכונת העסקת עובדים בעתיד נקבע בהסכם, כי "הצדדים ייכנסו למשא ומתן לקביעת תנאי העסקה של העובדים שיקלטו לרש"ת מ-1 בינואר 2005 ואילך במתכונת העסקה דור ג'" (תנאי שכר מופחתים מאלה של עובדי רש"ת הקבועים שמועסקים בה עד לתאריך זה. ז"ב).

לדברי בכיר מרש"ת, ההסכם החדש יביא להנהלה חיסכון בסכום של כ-100 מיליון שקל, בטווח הארוך של עשר שנים.

רש"ת מעסיקה כ-2,700 עובדים, מהם כ-1,200 עובדים קבועים וכ-1,500 עובדים אירעיים.