ממן משיקה שירות חדש למטענים רגישי טמפרטורה

ממן מציעה שירות חדש האמור להוות "חוליית קירור" נוספת בשרשרת הטיפול במטענים אלו במסוף. מראשית חודש ינואר 2003 תחל ממן להעניק שירותי שינוע מטענים בקירור. משטחי מטוס (פלטים) הבנויים ממטענים הרגישים לטמפרטורה, ישונעו ממחסני הקירור השונים במסוף המטענים לשטחי ה


00:00 ,01.01.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
למערכת העתון "שי ספנות ותעופה" נמסר כי חברת ממן מציעה שירות חדש האמור להוות "חוליית קירור" נוספת בשרשרת הטיפול במטענים אלו במסוף. מראשית חודש ינואר 2003 תחל ממן להעניק שירותי שינוע מטענים בקירור. משטחי מטוס (פלטים) הבנויים ממטענים הרגישים לטמפרטורה, ישונעו ממחסני הקירור השונים במסוף המטענים לשטחי הטעינה למטוס, באמצעות יחידות קירור מבוקרות טמפרטורה.

המטענים הרגישים ישמרו בסביבה מבוקרת טמפרטורה באופן רציף, מרגע יציאתם ממחסן הקירור או המסוף ועד לרגע פריקתם מיחידת הקירור והעמסתם על המטוס. באופן זה יבודדו המטענים מהשפעות מזג האוויר: גשם, לחות, טמפרטורה, שמש וכדו'. יחידת הקירור האמורה פועלת באופן אוטומטי ושומרת על טמפרטורה החל מ - 9 מעלות צלסיוס.

בשלב ראשון תופעל יחידת קירור אחת לתקופת ניסיון, ובהתאם להיקפי הביקוש יורחב השירות ויינתן באמצעות יחידות נוספות.

התמורה לממן בגין שירותי הקירור - 185 ₪, לשינוע משטח מטוס ביחידת הקירור למשך שעתיים ראשונות. בגין כל שעה נוספת (מעבר לשעתיים הראשונות) של קירור (או חלק משעה) - 45 ש"ח. לתמורה יתווסף מע"מ כחוק, והיא תעודכן בהתאם למנגנון הקבוע בצו הפיקוח על המחירים.

עוד נמסר כי במהלך התקופה האחרונה משקיעה חברת ממן משאבים רבים מתוך מטרה להרחיב את שרשרת הקירור במסוף המטענים. במסגרת זאת, הוכפלו שטחי האחסון המיועדים למטעני פרמצבטיקה ומטענים הרגישים לטמפרטורה (בין 30 - 15 מעלות צלסיוס). במחסן זה ניתן לאחסן משלוחי פרמצבטיקה המיועדים ליצוא וליבוא אווירי.