אוברסיז קומרס תפעיל את מסוף המטענים בקירור בנתב"ג

החברה זכתה במכרז שהוציאה רש"ת, לאחר שהצעתה עמדה על 19.1% ממחזור המכירות השנתי. תקופת הזיכיון היא עד 2021


00:00 ,16.10.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אוברסיז קומרס זכתה במכרז של רשות שדות התעופה (רש"ת) לניהול ולהפעלת מסוף המטענים בקירור בנמל התעופה בן גוריון.

חברת ממ"ן, שהפעילה מתחילת חודש מאי השנה את מסוף המטענים בקירור בנתב"ג, תחדל מהפעלת המסוף ב-14 בנובמבר. זאת על פי ההחלטה, ולאור בחינת הרשות להגבלים העסקיים, שהעלתה חשש תחרותי לעניין הפעלת מסוף מטענים הכללי ומסוף מטענים בקירור על ידי אותו גוף.

הצעת חברת אוברסיז קומרס עמדה על 19.1% ממחזור המכירות השנתי.

תקופת השירותים במכרז תהיה החל מיום 15 בנובמבר ועד ליום 31 במאי 2021, כאשר רש"ת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להאריך את תקופת השירותים בתקופה נוספת, או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא יעלה על 14 חודשים בכל תמהיל שתקבע.

בנתב"ג פועלים שלושה מסופי מטען על פי החלטת הממשלה מינואר 1997, שנועדה ליצור תחרות במתן השירותים ליבוא ויצוא מטען כללי בשדה.