בית המשפט: קודם משא ומתן עם עובדי ממן, אחרי זה מכרז להפעלת המסוף בנתב"ג

בית המשפט קיבל את עתירת עובדי קבוצת ממן וקבע שרשות שדות התעופה תיכנס איתם להליך הידברות בנוגע להבטחת זכויותיהם


00:00 ,26.08.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

הישג לעובדי קבוצת ממן, המפעילה את מסוף המטען הכללי בשדה התעופה נתב"ג.

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד נענה לבקשת העובדים וחייב את משרד התחבורה ואת רשות שדות התעופה (רש"ת) להקפיא את המשך המכרז להפעלת מסוף המטענים עד לאחר שיגיעו להסכם עם העובדים הנוכחים בנוע לאפשרויות העסקה עתידית.

יצוין שהשופט אברהם טל לא הורה לרש"ת לשנות את תנאי המכרז, אלא להיכנס להליך של הידברות עם העובדים.

במכרז שהוציאה בנוגע להפעלת מסוף המטענים לא פירטה רש"ת נתונים בנוגע לעובדי המסוף העתידי, ואף לא חייבה את המפעיל הזוכה להמשיך ולהעסיק את עובדי ממן, או לשמור על זכויותיהם.

בעתירה שהוגשה לבית המשפט טענו העובדים כי והיה ומפעיל אחר יזכה במפעל, עתידים רבים מהם למצוא את עצמם ללא עבודה, או לחליפין להיות מועסקים בשכר מינימום. אי לכך, הם ביקשו מבית המשפט שלמכרז יוכנס סעיף, בו יובטחו זכויותיהם.