ממן האריכה הסכם המסגרת מול אל על

חברת ממן תמשיך לספק לאל על ולקוחותיה שירותים שונים במסוף המטענים שלה בנתב״ג, וזאת במסגרת תנאים מעודכנים. ההסכם הוארך עד סוף שנת 2022


12:44 ,22.11.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת ממן ואל על חתמו על הארכת הסכם המסגרת בין החברות עד לסוף שנת 2022. במסגרת ההסכם, שנחתם בין שתי החברות בפברואר 2010, ממן תמשיך לספק לאל על ולקוחותיה שירותים שונים במסוף המטענים שבניהולה בנתב״ג, בתנאים ובתמורה מעודכנים כפי שסוכמו בין הצדדים.

 

אל על תמשיך להחזיק באופציה לממש עד 10% מהון המניות של ממן עד סוף שנת 2022, וזאת באותם תנאים שהיו קיימים עד כה.