שני לשרי האוצר והתחבורה: הוציאו צו פיקוח נגד העלאת המחירים בסוויספורט

אמיר שני מוחה במכתב שהיפנה לשרים על העלאת תעריפים ״קיצונית, מופרזת ובלתי סבירה בעליל״ של הובלת מטענים בקירור וטוען כי תגרור עליית מחירים של תרופות ומזון המובל בקירור. סוויספורט בתגובה: בשנים האחרונות נמנענו מעדכון משמעותי זה


14:47 ,03.09.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

אמיר שני, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה אתמול לשר האוצר, משה כחלון, ולשר התחבורה ישראל כץ בנוגע להעלאת תעריפים שחלה במסוף סוויספורט עבור הובלת מטען בקירור, אשר לפי שני הינה העלאה ״קיצונית, מופרזת ובלתי סבירה בעליל״.

 

שני כותב לשרי התחבורה והאוצר בבקשה להכפיף לפיקוח מחירים, בהתאם לחוק הוראות פיקוח של מחירי מוצרים ושירותים, תשנ״ו 1996 את שירות הובלת מטענים בדולי מבוקר טמפרטורה במסוף המטענים של סוויספורט בנתב״ג. 

 

לטענת שני, ב-19 באוגוסט הוציא מסוף המטענים סוויספורט הודעה ללקוחות על עדכון מיידי במחיר הובלת מטען בקירור בנימוק של עלייה בתשומות המסוף. על פי ההודעה, מחיר הובלת מטען בקירור התעדכן מסך של 265 שקל פלוס מע״מ לרמה חדשה של 385 שקל פלוס מע״מ – עלייה של 45.2%. 

 

לטענת סגן נשיא איגוד לשכות המסחר, החלטת סוויספורט להעלות את המחיר גוררת השלכות מרחיקות לכת על כלל מגזרי המשק התלויים ביבוא וביצוא מטענים הנזקקים לבקרת טמפרטורה בהליך של הובלת סחורה. שני מציין עוד כי העלאת המחיר ״השרירותית והבלתי חוקית״, לדבריו, של סוויספורט תוביל באופן ודאי לעליית מחירים על מוצרים המשתמשים תדיר בהובלה בקירור כגון מזון רגיש ותרופות. 

 

שני מצוטט במכתבו לשרי האוצר והתחבורה את סעיף 26 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים תשנ״ו 1996 לפיו ״עושה שירות המבקש לעשות במהלך עסקו שירות חדש שהוא שירות דומה לשירות שחוק זה חל עליו, יגיש למפקח הודעה ובה תיאור מפורט של השירות החדש ושל שירותים דומים שהוא נותן ומחיריהם. המחיר שבו יהיה עושה השירות רשאי לעשות את השירות החדש הדומה יהיה מחירו של השירות האחר, זולת אם נקבע או הותר לו מחיר אחר״. 

 

לאור האמור, מציין שני, מתבקשים כבוד השרים לעשות שימוש בסמכויותיהם לפי חוק הפיקוח על מחיקי מצרכים ושירותים, למנוע את גביית המחיר המופרז ולהורות על קביעת מחיר לשירות זה, בהתאם למחירו טרם העלאת המחיר המופרזת, ואף מבקש כי השרים יוציאו צו פיקוח מתאים לצורך השבת מחיר השירות לתעריף הסביר טרום ההעלאה.   

 

מסוף סוויספורט: בשנים האחרונות נמנענו מעדכון משמעותי זה

 

מחברת סוויספורט נמסר בתגובה כי ״מחיר ההובלה בדוליס מקורר נגזר מהגידול בעלות התשומות למסופי המטען. בשנים האחרונות נמנענו מעדכון משמעותי זה אולם לנוכח הגידול בעלויות כוח האדם, הארכת משך הנסיעה לטרמינל 3 ושיפוץ רחבות המטוסים, לא נותרה לנו ברירה מלבצע עדכון זה״. 

 

טרם נמסרה תגובה ממשרד התחבורה וממשרד האוצר.