סוכני המכס לאל על וק.א.ל: שיטת גביית היטלי הדלק והבטחון פוגעת קשות בעמלת סוכני המטען

אמיר שני: "שיטת גביה זו, שלפיה ההיטלים הופרדו הפרדה מוחלטת מתעריף ההובלה, פוגעת פגיעה קשה בסוכני המטען הזכאים לקבל עמלה, המחושבת רק על ערך


00:00 ,28.04.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
אמיר שני: "שיטת גביה זו, שלפיה ההיטלים הופרדו הפרדה מוחלטת מתעריף ההובלה, פוגעת פגיעה קשה בסוכני המטען הזכאים לקבל עמלה, המחושבת רק על ערך ההובלה האווירית עצמו ולא על מרכיב ההיטלים שבערך ההובלה הכולל"; אל על בתגובה: "אל על לא שינתה מדיניותה והיא מעדכנת את מחירי התובלה האווירית בהתאם לעליית מחירי הדלק"

סוכני המכס לאל על וק.א.ל: שיטת גביית היטלי הדלק והבטחון פוגעת קשות בעמלת סוכני המטעןאמיר שני (בתמונה), יו"ר ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, שיגר בתחילת השבוע מכתבים לעמוס שפירא מנכ"ל אל על וליצחק טובלי מנכ"ל ק.א.ל ובו התייחס שני לכוונת שתי חברות התעופה לייקר את היטלי הדלק ועל ההשפעה שתהיה להחלטה זו על ענף ההובלה האווירת בישראל.

כידוע, בימים אלו פירסמו החברות אל על וק.א.ל כי החל בתאריך 25/04/2004 נכנסים לתוקף, היטלי דלק חדשים המתווספים לתעריפי ההובלה האווירית. ההיטלים, אשר יהיו בתוקף החל ממועד זה, יהיו כלהלן: 0.25$ לק"ג - דלק (עליה של 0.5 $ לק"ג) ו- 0.10 $ לק"ג – בטחון. כלומר, 0.35 $ לק"ג, סה"כ היטלים.

"בבדיקה אותה ערכנו אל מול חברות התעופה השונות בעולם, לרבות החברות הפוקדות את ישראל, לא דווח כלל, נכון להיום, על כל שינוי בהיטל הדלק", ציין שני בפנייתו.

שני צירף טבלת נתונים של תעריפי ההובלה האווירית הממוצעים באל על ובק.א.ל, ללא ההיטלים :
שיעור היטלי הדלק והביטחון בתעריף ההובלה
%
משקל
לק"ג
1000+
שיעור היטלי הדלק והביטחון בתעריף ההובלה
%
משקל לק"ג
500+
שיעור היטלי הדלק והביטחון בתעריף ההובלה
%
משקל לק"ג
100+
יעד
26.9
1.30
15.21
2.30
11.29
3.10
NYC
50.0
0.70
25.92
1.35
21.21
1.65
PAR
50.0
0.70
28.22
1.24
21.21
1.65
FRA
-
-
10.14
3.45
10.14
3.45
LAX*
-
-
9.72
3.60
9.72
3.60
BKK*
50.0
0.70
25.92
1.35
21.21
1.65
LON
 (*) אל על בלבד

הערות:
- המחירים נקובים בדולר ארה"ב/ לק"ג.
- מחירי מחירון ממוצעים - לא ע"פ הסכמים מיוחדים.

אמיר שני ציין כי הנתונים בטבלה מצביעים על כך שככל שתעריף ההובלה לק"ג יורד, הופך מרכיב הדלק והביטחון להוות מרכיב נכבד בהוצאה הכוללת אותה גובה חברת התעופה. עוד עולה כי הפגיעה העיקרית חלה בהובלות ליעדים הקרובים והבינוניים. לדבריו, שיטת גביה זו, שלפיה ההיטלים הופרדו הפרדה מוחלטת מתעריף ההובלה, פוגעת פגיעה קשה בסוכני המטען הזכאים לקבל עמלה, המחושבת רק על ערך ההובלה האווירית עצמו ולא על מרכיב ההיטלים שבערך ההובלה הכולל.

"ההכנסה העודפת הנובעת לחברות התעופה משיטת גביה זו, מעוותת לחלוטין את שיעור העמלה המגיעה לסוכני המטען ופוגעת קשות בהכנסתם. מאחר וגובה היטל הדלק, בעיקר בקווים הקצרים והבינוניים, אינו רק מכסה את העליות הניכרות בתשומות הדלק אלא גם מותיר הכנסה נאה בצדו, מן הראוי היה שעמלתם של סוכני המטען תחושב גם היא על מרכיב ההיטלים הללו", ציין שני.

אמיר שני הדגיש כי כל יוזמה אותה יאמצו ק.א.ל ואל על בסוגיה זו, כדי להעלות את עמלות סוכני המטען יראה כנכון וחיובי. לדבריו, סוכני המטען רואים עצמם מאז ומתמיד כשותפים עסקיים של ק.א.ל ואל על בכלל ועסקי המטען בפרט וכי, הצלחתן של ק.א.ל ואל על הייתה מאז ומתמיד הצלחתם של סוכני המטען.

"ציבור סוכני המטען בישראל צעד, במהלך עשרות השנים האחרונות, כברת דרך ארוכה עם אל על וק.א.ל. שיתוף הפעולה לו זכו החברות, בתקופות הטובות כמו גם בתקופות הרעות כדוגמת מלחמת המפרץ, תרם רבות לחיזוקה של החברה בעתות משבר ומצוקה", סיכם.


להלן תגובת דובר חברת אל על :
"חברת אל על לא שינתה מדיניותה והיא מעדכנת את מחירי התובלה האווירית בהתאם לעליית מחירי הדלק. מחירי אל על היו והינם תחרותיים מול מתחרותיה. ועל כך יעיד נתח השוק הגדל בהתמדה בתחום המטענים".


טרם נתקבלה תגובתה של חברת ק.א.ל.