סוכני המכס מתרעמים נוכח החלטת ממן לפנות ישירות ללקוחות לצורך מתן הנחות בשל עיצומי עובדי המכס

מארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל מביעים מורת רוח ותרעומת נוכח פנייתה של חברת ממן לציבור סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים בדרישה לקבל את פרטי הלקוחות הזכאים לקבל הנחות, וזאת למרות ההחלטה עצמה, הנכונה לדבריהם, שקיבלה הנהלת ממן במתן הנחה בתשלום אגרת א


00:00 ,16.06.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
ארגון הגג: דרישתה של חברת ממן לקבל את שמות הלקוחות ופרטיהם, לצורך מתן הנחות בתשלום אגרת אחסון, נבדקת משפטית, לאור חוק צנעת הפרט המטיל מגבלות של העברת מידע לגופים פרטיים

מארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל מביעים מורת רוח ותרעומת נוכח פנייתה של חברת ממן לציבור סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים בדרישה לקבל את פרטי הלקוחות הזכאים לקבל הנחות, וזאת למרות ההחלטה עצמה, הנכונה לדבריהם, שקיבלה הנהלת ממן במתן הנחה בתשלום אגרת אחסון בעקבות עיצומי עובדי אגף המכס.

ראשית הנושא במכתבים ששיגרה חברת ממן אל קהל סוכני המכס והמשלחים בזה הלשון :

" בעקבות עיצומי המכס ומתוך התחשבות בקשיים וההוצאות שנגרמו ללקוחותיה, החליטה חברת ממן להעניק הנחה בשיעור של 50% בתשלום אגרת האחסנה למשגורי יבוא מסחריים בתקופה בה חלו העיצומים (החל מיום 24.04.03 וכלה ביום 17.05.03) וזאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים :
  1. משגור יבוא שסווג על ידי המכס כחייב בבדיקות מכס.
  2. מועד קליטת משגור היבוא אינו מוקדם מיום 24.04.03 ואינו מאוחר מיום 17.05.03.
  3. פרק הזמן שחלף מיום הגשת הבקשה להתרת המשגור (שחרור ממכס) ועד למועד קבלת ההתרה הינו 4 ימים או יותר.

לצורך מתן ההנחות, ממן נעזרה בחברת מל"מ אשר סייעה לה באיתור הלקוחות העומדים בתנאים האמורים.

מצ"ב רשימת שטרי המטען ששוחררו על ידכם ואנו מבקשים את סיועכם בהעברת שמות הלקוחות בעלי המטענים וכתובתיהם בכדי שנוכל להעביר אליהם ישירות את ההחזרים האמורים ".

הארגון מתרעם בשל העובדה שלמרות שארגון הגג וציבור סוכני המכס ניהלו את מאבקם של הלקוחות לקבל הנחות בשל העצומים, הרי שחברת ממן בוחרת להתעלם מציבור סוכני המכס והמשלחים ומנסה לפנות באופן ישיר אל קהל הלקוחות. בנוסף, דרישתה של חברת ממן לקבל את שמות הלקוחות ופרטיהם נבדקת משפטית, לאור חוק צנעת הפרט המטיל מגבלות של העברת מידע לגופים פרטיים.