עו"ד יודי לוי ואפי ארזי מצטרפים לבעלי השליטה באל על

תמי בורוביץ, בעלת אחזקות בחברת כנפיים, תממש את זכותה לקנות 4.2% מניות נוספות בחברה עבור חברת א.ל נכסי תעופה אשר נמצאת בבעלות עו"ד יודי לוי ואפי ארזי. שווי העיסקה - 6.3 מיליון דולר


00:00 ,05.06.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

תמי בורוביץ, בעלת אחזקות בחברת כנפיים, תממש את זכותה לקנות 4.2% מניות נוספות בחברה עבור חברת א.ל נכסי תעופה אשר נמצאת בבעלות עו"ד יודי לוי ואפי ארזי. שווי העיסקה - 6.3 מיליון דולר
 
תמי מוזס בורוביץ הודיעה היום לחברת כור תעשיות על מימוש זכותה לרכישת מניות נוספות בחברת כנפיים  אחזקות בע"מ – המחזיקה בבעלותה את חברת אל על.
 
מוזס בורוביץ כתבה בהודעתה לחברת כור כי ביום 8 במאי 2007 נחתם הסכם ביני לבין חברת כור לרכישת 710,000 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-4.96% מהונה המונפק של חברת כנפיים בעסקה מחוץ לבורסה תמורת מחיר של 10.47 דולר למניה רגילה אחת של החברה – בהיקף כולל של 7.43 מיליון דולר. בהסכם ניתנה לבורוביץ האופציה לרכוש את יתרת האחזקות של חברת כור בחברת כנפיים באותו המחיר תוך 30 יום. 
 
מוזס בורוביץ ציינה בהודעתה לכור תעשיות כי ב-5 ביוני 2007 החליטה על מימוש את הזכות שהוקנתה לה מכוח אותו הסכם ועל רצונה לרכוש במועד ההשלמה את יתרת מניות החברה המוחזקות על ידי כור – קרי 602,221 מניות רגילות נוספות – המהוות כ-4.2% מהונה המונפק של חברת כנפיים תמורת המחיר למניה בגין כל מניה נוספת – מה שמעניק לעיסקה שווי של 6.3 מיליון דולר.
 
מימוש זכותי, מדווחת מוזס-בורוביץ לכור, הינה עבור חברת א.ל נכסי תעופה בע"מ, חברה פרטית אשר הונה המונפק מוחזק בחלקים שווים על ידי נכסי לויים בע"מ, חברה בשליטתו של עו"ד יודי לוי, ועל ידי Miella Venture Partners, חברה בבעלות מלאה של נאמנות זרה שמוטביה העיקריים הינם בני משפחת אפי ארזי.
 
מוזס בורוביץ מתחייבת כי במועד ההשלמה בכוונתה להעביר לא.ל. נכסי תעופה בע"מ, במסגרת עיסקה מחוץ לבורסה, את כל המניות הנוספות תמורת המחיר למניה אשר שולם על ידי בגינן.