עתירה נגד סגירת שדה התעופה הרצליה

עמותת משתמשי שדה הרצליה והאלוף (מיל') הרצל בודינגר עתרו לבג"צ בעקבות הכוונה לסגור את שדה התעופה בחודש אפריל ובשל הסכנה המרחפת על פעילות התעופה הכללית בהיעדר חלופה מתאימה


13:02 ,18.02.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה ומפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף (במיל') הרצל בודינגר, עתרו לבג"צ כנגד המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, כנגד שר התחבורה ישראל כץ וכנגד רשות שדות התעופה בעקבות הכוונה לסגור את שדה התעופה ב-15 באפריל.

 

העמותה, המייצגת מאות טייסים פרטיים ומסחריים, מדריכי טיסה, חניכים, מכונאים, בעלי חברות ועסקים הפועלים בשדה התעופה הרצליה, טוענת לקיום סכנה הקיומית המרחפת מעל לפעילות התעופה הכללית בישראל במידה ושדה התעופה אכן ייסגר, מבלי שקיימת חלופה מתאימה לפעילות השדה.

 

הסגירה, לטענת העמותה, תהיה בניגוד לדוח ועדה ציבורית בראשות בודינגר משנת 2009 ובניגוד להחלטות ממשלת ישראל.

 

במסגרת העתירה מבקשים העותרים מבית המשפט להוציא צו ביניים לרשות שדות התעופה להימנע מסגירה של שדה התעופה הרצליה ולעצור כל פעולה שיש בה לשתק ו/או לפגוע בפעילות התעופתית הסדירה המתקיימת בו, עד להכרעה בעתירה.

 

הבקשה נובעת מפאת דחיפות העניינים ולנוכח הנזק הכבד והבלתי הפיך שייגרם למדינת ישראל ולציבור בכללותו, ובראשם משתמשי שדה התעופה הרצליה, חברות התעופה האזרחיות הישראליות, התלויות באופן מוחלט בהכשרת הטייסים בהרצליה, בעלי עסקים רבים, שכל קניינם מושקע בשדה, ומאות עובדים ומשפחותיהם, ששדה התעופה בהרצליה הוא מקור פרנסתם.

 

העותרים מבקשים מבג"צ להורות למועצה הארצית לתכנון ולבנייה להתכנס בהתאם לסמכותה ובהתאם להחלטתה המפורשת משנת 2009 לשם קיום דיון וקבלת החלטה בדבר הארכת משך השימוש בשדה התעופה הרצליה מעבר למועד 15 באפריל 2015.

 

הצורך בדיון בהארכת השימוש בשדה התעופה, לטענת העמותה, נעוץ במחדלים החמורים והמתמשכים של ממשלת ישראל וכל הרשויות האמונות על התעופה בישראל, שבעטיים לא קיימת כל חלופה אליה ניתן להעביר את הפעילות המתקיימת בשדה התעופה בהרצליה, ונוכח זאת, סגירת שדה התעופה תוביל בהכרח לחיסול התעופה הכללית בישראל.

 

עוד מבקשים העותרים, כי בג"צ יורה לרשות שדות התעופה להמשיך להפעיל את שדה התעופה הרצליה, כפי שהיא מצווה לעשות על פי חוק רשות שדות התעופה התשל"ז-1977, ככל שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה תחליט על הארכת משך הפעילות של השדה.

 

חשוב להדגיש, לדברי העמותה, כי עמדתם המקצועית של רשות שדות התעופה, רשות התעופה האזרחית ומשרד התחבורה היתה ועודנה כי אין להפסיק את הפעילות בשדה התעופה הרצליה בטרם קיומה של חלופה חוקית וראויה לפעילות התעופתית הקיימת בשדה.

 

אותן רשויות מודות שהמדינה אינה ערוכה לקלוט את כל המטוסים משדה התעופה הרצליה בשדות תעופה אחרים בהעדר חניות מספיקות, וכי לא קיים כל פתרון למכוני הבדק הקיימים בהרצליה, שבהעדרם יקורקעו כ-200 כלי טיס באופן מיידי.

 

העתירה מתווספת לעתירה שהגישה עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה ביום 23.9.2014, ובה התבקש בית המשפט להורות לממשלת ישראל, לשר התחבורה והבטיחות בדרכים ולרשות שדות התעופה לפעול בהתאם להחלטות הממשלה 4463 ו-5188 (מ-2009 ו-2012, בהתאמה), לקדם ולתכנן את שדה התעופה עין שמר כשדה תעופה פנים ארצי חלופי לשדה התעופה הרצליה.