שלוש הצעות נוספות לרכישת פעילות התעופה של כנפיים

עד ליום אתמול (13 במרץ), התקבלו במשרדי כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ שלוש הצעות במסגרת ההזמנה הנוספת להציע הצעות לרכישת פעילות התעופה של כנפיים, החולשת על תחומי התעופה, התיירות והלוגיסטיקה


00:00 ,14.03.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

עד ליום אתמול (13 במרץ), התקבלו במשרדי כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ שלוש הצעות במסגרת ההזמנה הנוספת להציע הצעות לרכישת פעילות התעופה של כנפיים, החולשת על תחומי התעופה, התיירות והלוגיסטיקה. זאת בהתאם להחלטת הממונה על ההגבלים העסקיים בעקבות השתלטותה של קבוצת כנפיים על אל על מאוגוסט 2004.
 
הצעה אחת הינה לרכישת פעילות התעופה של כנפיים, למעט ההחזקות בממן. ההצעה השניה הינה לרכישת החזקות כנפיים באיסתא ליינס בלבד - שיפור הצעה קיימת. ההצעה השלישית הינה לרכישת החזקות כנפיים בממן - שיפור הצעה קיימת.
 
כזכור, ביום 21.12.2004 פירסמה כנפיים הזמנה להציע הצעות לרכישת פעילות התעופה שלה. ביום 2.2.2005 נתקבלו שש הצעות, אשר לאחר בחינתן על ידי דירקטוריון החברה, החליט דירקטוריון החברה להמשיך בתהליך ולנהל משא ומתן עם שניים מהמציעים ובנוסף, לפרסם הזמנה נוספת להציע הצעות לרכישת פעילות התעופה.
 
ההצעה אשר תוגש על ידי המציע תהא עבור כלל פעילות התעופה, הכוללת את מלוא אחזקותיה של כנפיים, במישרין או בעקיפין, בחברות: ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ, ממן מסופי מטען וניטול בע"מ, קשרי תעופה בע"מ, איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ, ארנון- פז(1985) בע"מ, Arkia Travel GMBH, אחזקת מטוסים ושירותים תעופתיים מיסודה של כנף ארקיע בע"מ, כנף ארקיע נתיבי אויר ושירותי תעופה בע"מ וכן כל חברה המוחזקת על ידיהן.
 
ההצעה לא תכלול את אחזקותיה ופעילותה של כנפיים בחברות Q. A. S. Israel Ltd, ארקיע ליסינג אינטרנשיונל בע"מ, 18 חברות שהתארגנו ב- Isle of Man, חברת GBOXשהתאגדה באיי קיימן, אוריסל (1994) בע"מ, טל לימוזין סרוויס בע"מ וארק שרותי מזון בע"מ.
 
כנפיים תמכור את פעילות התעופה במצבה הנוכחי בלא מתן מצגים כלשהם. בהודעת החברה נמסר כי על כל מציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הפעילות וההחזקות, מכל בחינה שהיא.