שר התחבורה מינה צוות היגוי שיסייע בהפיכת מינהל התעופה האזרחית לרשות סטטוטורית

שר התחבורה, ד"ר אפרים סנה מינה היום (21.7.02) ועדת היגוי משרדית, שתוביל את הרפורמה במינהל התעופה האזרחית, במסגרתה יהפוך מינהל התעופה האזרחית לרשות סטטוטורית במשרד התחבורה.


00:00 ,22.07.2002 מאת: מערכת פורט2פורט
 
בנוסף לכך מינה סנה שני צוותי משנה שיגבשו את המבנה הארגוני והתקציבי של הרשות שתקום
 
שר התחבורה, ד"ר אפרים סנה מינה היום (21.7.02) ועדת היגוי משרדית, שתוביל את הרפורמה במינהל התעופה האזרחית, במסגרתה יהפוך מינהל התעופה האזרחית לרשות סטטוטורית במשרד התחבורה.
 
שר התחבורה אימץ בשבוע שעבר את מסקנותיה של ועדה מקצועית, בינמשרדית, שהמליצה להפוך את מינהל התעופה האזרחית לרשות סטטוטורית במשרד התחבורה.
 
הועדה החליטה על הקמת הרשות לאחר שהתברר כי מינהל התעופה האזרחית אינו מסוגל לקיים פיקוח יעיל על ענף התעופה, באמצעים העומדים לרשותו לדברי הועדה. הדבר נובע בין השאר, בשל מצוקת כח אדם, שממנה סובל המינהל ומתנאי עבודה ירודים המקשים על תפקודו.
 
הועדה קובעת בין השאר במסקנותיה כי מעמדו של מינהל התעופה כיום, כאגף במשרד התחבורה, מגביל את יכולתו להעסיק כח אדם מיומן במקצועות תעופתיים, עקב מגבלת הדרגים הקיימים בשרות המדינה, שאינם מאפשרים תגמול הולם, על פי המקובל בענף התעופה.
 
בראש הועדה המשרדית יעמוד ראש מינהל התעופה האזרחית, תא"ל (מיל') עמוס עמיר ושותפים בה היוצעת המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד מלי סיטון, סמנכ"ל בכיר לתכנון וכלכלה, צ'רלס סלומון, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, אלישע שחף ויועץ מנכ"ל משרד התחבורה, עוזי יצחקי.
 
בנוסף לכך מינה שר התחבורה שני צוותי משנה, בינמשרדיים נוספים, שיסייעו בהקמת הרשות. צוות אחד מונה לסייע בגיבוש המבנה הארגוני וכח האדם של השרות והצוות השני יגבש את נושא תקציב הרשות.
 
בראש צוות המבנה הארגוני עומד סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, אלישע שחף וחברים בו בין השאר מנהל אגף לשרות משרדים בנציבות שרות המדינה, מוטי אהרוני, הממונה על התעופה הכללית במינהל התעופה אזרחית, דוד קנדלר, מנהל אגף משאבי אנוש במשרד התחבורה, בני נאור ורפרנט אגף תקציבים במשרד האוצר, אמיר שביט.
 
בראש צוות המשנה לנושא תקציב הרשות יעמוד סמנכ"ל בכיר לתכנון כלכלי במשרד התחבורה, צ'רלס סלומון וישתתפו בו בין השאר חשב משרד התחבורה, ערן הורן, היועצת המשפטית של משרד התחבורה, מלי סיטון ומנהל אגף תכנון אסטרטגי במשרד התחבורה, אבי ירושלמי.