SWISS מדווחת על קיטון משמעותי בהפסד התפעולי במחצית 2004

SWISS מדווחת על קיטון משמעותי בהפסד התפעולי: 19 מיליון פראנק שוויצרי בהשוואה להפסד תפעולי של 346 מיליון פראנק שוויצרי שנרשם בתקופה המקבילה בשנה שעברה


00:00 ,17.08.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
SWISS מדווחת על קיטון משמעותי בהפסד התפעולי: 19 מיליון פראנק שוויצרי בהשוואה להפסד תפעולי של 346 מיליון פראנק שוויצרי שנרשם בתקופה המקבילה בשנה שעברה

SWISS, חברת התעופה השוויצרית, מדווחת על קיטון משמעותי בהפסד התפעולי העומד של 19 מיליון פראנק שוויצרי, לששת חודשי הפעילות הראשונים בשנת 2004, בהשוואה להפסד תפעולי של 346 מיליון פראנק שוויצרי באותה תקופה אשתקד. המזומן ושווה המזומן, העומד לרשות החברה, עבר את התחזיות ועומד על 353 מיליון פראנק שוויצרי נכון ל- 30 ביוני 2004.

עוד נמסר כי תהליך רה הארגון בחברה מתקדם לפי התוכניות, אך SWISS, כמו שאר חברות התעופה בעולם, מושפעת מעלייה בלתי צפויה של דלק המטוסים, אשר תרם כ- 29 מיליון פראנק שוויצרי להוצאות התקופה הנ"ל.


SWISS, חברת התעופה השוויצרית, הושקה ב 31 במרץ 2002 והיא מפעילה 14 טיסות שבועיות מישראל לציריך תחת הקוד LX. בנוסף מפעילה SWISS 6 טיסות לציריך ו – 3 טיסות לז'נבה בקוד-משותף עם אל-על. בישראל פועל המוביל הלאומי השוויצרי מזה 58 שנים, משנת 1946.