Tradevision מציעה פתרון חדשני להתרת מטעני אויר ע"י המכס האמריקאי

מאחר ורוב חברות התעופה אינן מנהלות את שטרי המטען הפנימיים, נוצר צורך דחוף בקישור בין שטרי המטען הפנימיים לבין המאסטר, באמצעות גורם שלישי. חברת DSG-Tradevision מציעה שירות חדש העונה על הדרישה


00:00 ,12.01.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
מאחר ורוב חברות התעופה אינן מנהלות את שטרי המטען הפנימיים, נוצר צורך דחוף בקישור בין שטרי המטען הפנימיים לבין המאסטר, באמצעות גורם שלישי. חברת DSG-Tradevision מציעה שירות חדש העונה על הדרישה.

תקנות מנדטוריות חדשות של המכס האמריקאי מאלצות חברות תעופה להעביר את נתוני המניפסט, שטרי המטען ושטרי המטען הפנימיים עד 4 שעות לפני הנחיתה, דבר המצריך שינויים מידיים בנוהלי הרישום של מטעני האוויר המיוצאים לארה"ב.

כידוע, על פי חוק אמריקאי חדש, ייכנסו נוהלי הC-TPAT (כלומר Customs – Trade Partnership Against Terrorism) לתוקף תוך זמן קצר ביותר, זאת לאחר תכנון ארוך שנדון גם ביום עיון מיוחד שנערך ע"י מכון היצוא בהשתתפות נציגי המכס האמריקאי. משמעות תקנה חדשה זו היא שנוהלי ה- AMS שהיו אופציונאליים עד היום ייהפכו מיידית למנדטוריים.

בנוסף, החוק החדש מורה לכל חברות התעופה הנוחתות בנמלי ארה"ב לציית לפרוצדורות שלפיהן כל המשלוחים האוויריים אשר מגיעים לנמל אמריקאי חייבים להיות רשומים במערכת ה AMS של המכס האמריקאי לפחות 4 שעות לפני נחיתת המטוס בנמל אמריקאי ראשון. בנוסף, אי ציות לתקנה עלול לגרום לעיקול המטען והטלת קנס כבד על חברת התעופה המובילה. המשמעות היא שהרשויות האמריקאיות עלולות לאסור לחלוטין את פריקת המטוס על אדמת ארה"ב, וההשלכות הן כמובן גם פגיעה קשה בתדמית חברת התעופה כמו גם בתדמית חברת השילוח.

החוק החדש כופה על חברות התעופה העברת כל נתוני המשלוח, כולל נתוני המשלוחים הפנימיים במשלוח מאוחד (consolidated). זוהי דרישה חדשה לחלוטין לחברות תעופה וחברות שילוח, מאחר וחברות התעופה לא נדרשו עד היום לנתונים הפנימיים של הקונסולידציות ולכן גם לא ערוכים לנהל נתונים אלו. על פי התקנה החדשה, חברות התעופה הן אלו אשר אחראיות פורמאלית לבצע את הרישום מול המכס האמריקאי עוד לפני ההעמסה על הטיסה.

לחברת DSG-Tradevision מקושרים מאות משלחים ברחבי העולם, כמו גם בישראל, אשר משדרים אליה את שטרי המטען ואשר יכולים כמובן גם לשדר את שטרי המטען הפנימיים. תוכנה ייעודית של DSG-Tradevision תמיר נתונים אלו למבנה הנדרש ותשדר אותם לצורך הרישום ב- AIR AMS. מייד עם קבלת אישור הרישום ממערכת ה- AMS של המכס האמריקאי ישודר מסר סטאטוס אוטומטי לחברת התעופה.

רחל נתיב, מנהלת Tradevision IL, מציינת כי גם חברות שילוח אשר אינן משתמשות היום בשירותי העברת המסרים של DSG-Tradevision, יוכלו לנצל את אתר האינטרנט של DSG-Tradevision לצורך העברת שטרי מטען פנימיים בצורה ידנית.

יש לציין שכל חברת תעופה תבחר כנראה בפתרון קישורי משלה, ואילו DSG-Tradevision תחסוך למשלחים את הצורך בתיאום מול כל חברת תעופה בנפרד – תיאומים אלו יבוצעו ע"י DSG-Tradevision ויהיו שקופים למשלחים, אשר ישדרו ל DSG-Tradevision את שטרי המטען הפנימיים ואלו ישודכו לשטרי המטען הראשיים ע"י DSG-Tradevision וישודרו למכס האמריקאי באמצעות ערוצי קישור מאושרים על ידם.

DSG-Tradevision אף השיקה שירות עדכונים ותיקונים של הרגע האחרון, דרך אתר האינטרנט. משלחים עם מספר מועט של משלוחים לארה"ב, אשר פיתוח ממשק אלקטרוני אינו כדאי דיו, יוכלו להשתמש באתר האינטרנט של DSG-Tradevision לצורך העברת נתוני שטרי המטען הפנימיים וקבלת אישור מהמכס האמריקאי על קליטתם במערכת. האתר מקושר ישירות למערכת ה AMS.

רחל נתיב מציינת כי יש להניח שארצות אחרות ילכו בעקבות הדרישות המוכתבות ע"י המכס האמריקאי ולכן DSG-Tradevision בנתה את השירות כך שניתן יהיה בעתיד להשתמש באותו שירות והרישום יבוצע בהתאם למדינת היעד באופן אוטומטי.