המובילים והתעשיינים לשר התחבורה: לדחות התקנת מערכות בטיחות ברכבים כבדים

יו"ר המועצה גבי בן הרוש ונשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש ביקשו מהשר כץ לקיים דיון בנושא בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים בגלל העלויות, החסם לצמיחה וההבדל הרגולטורי מהאיחוד האירופאי


10:48 ,23.03.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

יו"ר מועצת המובילים והמסיעים גבי בן הרוש ונשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש פנו לשר התחבורה בבקשה להקפיא את התקנה, לפיה יחויבו רכבים כבדים מעל 3.5 טון החל מנובמבר 2016 בהתקנות מערכות בטיחות מצילות חיים. לדברי השניים, בקשתם עד לדיון מחודש בנושא בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים.

 

ב-1 בפברואר חתם שר התחבורה ישראל כץ על התקנה שלפיה, החל מ-1 בנובמבר, יחויבו משאיות, אוטובוסים ואמבולנסים בעלי משקל כללי של מעל 3.5 טון בהתקנת מערכות אשר ייעודן הצלת חיי אדם.

 

לטענת מועצת המובילים והתאחדות התעשיינים, דרישה זו מצטרפת לרשימה ארוכה של דרישות רגולטוריות שונות, המהוות חסם לצמיחת הכלכלה הישראלית.

 

בנוסף נטען, כי באיחוד האירופאי קיימת דרישה למערכות התראה לכלי רכב חדשים בלבד, בעוד שבישראל הדרישה מחייבת את כלל הרכבים הכבדים שמועד רישומם הוא ביום 1 בינואר 2012 ואילך.

 

לדברי בן הרוש וברוש, עלות התקנת המערכות מוערכת בלמעלה מ-141 מיליון שקל, כאשר לכך מצטרפות עלויות נוספות שהושתו לאחרונה, ובתוכן הוראות לתקן יורו 6 והוראות שניתנו לציי רכב גדולים מתוקף חוק אוויר נקי.

 

לטענתם, השתתת עלויות נוספות, תהווה פגיעה נוספת בתעשייה ובבעלי המשאיות. עלויות גבוהות אלו, טענו, מהוות פגיעה במטרת הממשלה הנוכחית, שהיא הורדת יוקר המחייה היות ומחירי ההובלה יעלו .

 

עוד אומרים במועצת המובילים ובהתאחדות התעשיינים, כי התקנה לא נבחנה בהתאם לדרישות תהליך ה-RIA  עליו החליטה הממשלה (מדד לבחינת עלות - תועלת של הביורוקרטיה)  ולא פורסמו דוחות להתייעצות הציבור ובעלי העניין בהתאם.

 

כן טענו בן הרוש וברוש, כי קיים קושי גם בהיבט התפעולי. היות ומועד התחילה של התקנה הוא מיום 1 בנובמבר, הוא חל על למעלה מ-47 אלף משאיות אשר נדרשות להתקין את המערכות האמורות. פרק הזמן המוקצב לעמידה לביצוע ההתקנה של המערכות קצר משמונה חודשים ואינו ישים לביצוע, בעיקר משום שיש מספר קטן מאוד של ספקים שאמורים לתת מענה לכמות הגדולה מאוד של משאיות כנדרש.

 

לבקשתם, אין להחיל באופן רטרואקטיבי את התקנה בכדי למנוע פגיעה משמעותית בתעשייה. בנוסף לדבריהם, דווקא בגלל החשיבות של אותן מערכות בטיחות כמצילות חיים, יש לשקול אפשרויות למימונן, או לחילופין לשקול התקנתם דרך חברות הביטוח, תוך בחינת החיסכון מתביעות נזק.

 

בנוסף הם ביקשו לשקול תמריץ כספי לחברות אשר ירצו להתקין את אותן מערכות על כלי רכב כבדים שכבר נמצאים בשימוש.