ועדת הכלכלה: אושרו התקנות שיסדירו את תפקיד קציני הבטיחות בתעבורה

התקנות נועדו להסדיר את החובה שתחול על בעל מפעל או מנהל צי רכב להעסיק קצין בטיחות, בהתאם לסוגי כלי הרכב ומספרם. התקנות תיכנסנה לתוקף 9 חודשים לאחר פרסומן ברשומות. ח״כ כבל: הטיפול בבטיחות המשאיות הכבדות, האוטובוסים וציי הרכב הוא הדחוף ביותר ויעלה לראש סדר ה


14:40 ,31.12.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח״כ איתן כבל אישרה היום את בקשת משרד התחבורה לתקן את תקנות התעבורה, העוסקות בהסדרת תפקיד קצין הבטיחות. התקנות נועדו להסדיר את החובה שתחול על בעל מפעל או מנהל צי רכב להעסיק קצין בטיחות, בהתאם לסוגי כלי הרכב ומספרם, וכן תנאי הסמכת קצין הבטיחות ותפקידיהם וחובותיהם של קצין הבטיחות ובעל המפעל והן תיכנסנה לתוקף 9 חודשים לאחר פרסומן ברשומות.

 

עיקר התקנות עוסקות במהות תפקידי קצין הבטיחות, באחריות שתוטל עליו וכן על בעל המפעל, בהן מערכת היחסים בין קצין הבטיחות לבעל המפעל ולפיקוח שיבצע משרד התחבורה. כמו כן אושרו תקנות שקובעות את הכשרתו הנדרשת של קצין הבטיחות ותפקידיו בפיקוח על הנהגים במפעל ובטיחות כלי הרכב. בין היתר נקבע כי קצין הבטיחות יפקח על ביצוע המלצות בנושא בטיחות, וידווח למשרד התחבורה במקרים בהם המלצותיו לא ייושמו. עוד נקבע כי בעל מפעל לא יאפשר נהיגה ברכב שקצין הבטיחות הודיע לו כי קיים בו ליקוי בטיחותי המסכן את הבטיחות שטרם תוקן, וכן בעל מפעל יישם את תכנית הבטיחות שקיבע קצין הבטיחות בהתאם להנחיות משרד התחבורה.

 

בדיון היום אושרו התקנות המגדירות את החובה להעסיק קצין בטיחות והיקף השעות, בהתאם למספר וסוגי הרכבים במפעל. מנהל אגף תיאום גורמי חוץ ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מאיר אלרם, אמר כי שנת 2018 מסתיימת עם ירידה במספר ההרוגים, אך בכל מה שקשור לתאונות במעורבות רכב כבד לא היה כל שינוי. לדבריו, 30% מההרוגים הם בתאונות במעורבות רכב כבד ולכן צריך לאשר את התקנות. סמנכ״ל משרד התחבורה, אבנר פלור, אמר כי נושא המשרדים לא מוסדר בחקיקה ראשית וימשיך להיות מעוגן במסגרת נוהל שיקבע המשרד.

 

היו״ר כבל סיכם את הדיונים בהצעה וציין כי הוועדה קיימה בכנסת הנוכחית תשע ישיבות בעניין. ״עשינו פה כברת דרך גדולה מאוד, ואני מודה לכל מי שעסק במלאכה. הממשלה תצטרך להתמודד עם שיטת ההעסקה בעתיד. משרד התחבורה יכול היה להוציא תוצאה טובה ביותר בעניין הזה אילו אסף את הנתונים. אני בעד העסקה ישירה, זה חלק מתפיסת העולם שלי, בכפוף לכללים שנדרשים כדי שהאנשים לא ישכחו את המשימה שלהם, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי שמי שעובד בשיטה אחרת לגיטימית ומוכרת לא יוכל לעבוד. אני מאחל לקציני הבטיחות לעשות עבודה נאמנה״.

 

היו״ר כבל הוסיף כי יישום התקנות נתון לפתחו של משרד התחבורה, שצריך לפקח על כך.

 

בישיבה קודמת שקיימה הוועדה בתקנות התייחסה מנכ״לית משרד התחבורה, קרן טרנר, לסוגית האכיפה והפיקוח, ואמרה כי המשרד מתכוון להתמקד יותר בטיפול בנהג ומספר המפקחים על קציני הבטיחות יעלה מ-3 כיום ל-8.