רכבת ישראל מטענים יצאה במכרז לטובת שירותי הובלה משלימה

רכבת ישראל מטענים תבחר מספר ספקים בתחומי הובלה שונים ואזורים גאוגרפיים שונים, ותעבוד עימם בהסכמי מסגרת לביצוע הובלות משלימות. המכרז הוא לשנה עם אופציה להארכה ל-4 שנים נוספות


10:46 ,23.07.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת רכבת ישראל מטענים יצאה עם מכרז המיועד לחברות הובלה לטובת שירותי הובלה משלימה עבור הרכבת באזור צפון ודרום הארץ. על פי הודעת הרכבת, בכוונתה לבחור מספר ספקים איתם ייחתמו הסכמי מסגרת ויוזמנו מהם שירותים. הספקים אשר יזכו במכרז יקבלו פנייה פרטנית מהרכבת בנוגע לכל הובלה והובלה ויידרשו לתת הצעת מחיר לגבי אותה הובלה. יחד עם זאת, מציינת הרכבת, כי במטלה שערכה הינו עד 20 אלף שקל, בכוונתה לפנות לספק אחד בלבד או יותר על פי שיקול דעתה.

 

תקופת ההתקשרות במכרז הינה לשנה ולחברת רכבת ישראל מטענים תהיה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות בת שנה כל אחת המצטברות ל-4 שנים מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (סך הכל חמש שנים).

 

תנאי הסף לעמידה במכרז הרכבת הן חברות הובלה בעלי רישיון מוביל בתוקף, וכן חברות אשר היקף פעילותן מהובלה כבדה (הובלה ברכב עבודה בעל כושר העמסה של מעל 12 טון) הינו לפחות 4 מיליון שקל במהלך 2015 ו-2016. חברות אשר מגיבות למכרז בתחום המכולות צריכות להיות בנוסף בעלות היתר בתוקף להובלת חומרים מסוכנים מהמשרד לאיכות הסביבה.

 

המועד האחרון להצעת הגשות למכרז רכבת ישראל מטענים הינו ה-6 באוגוסט.