רכבת ישראל: רווח של 32.7 מיליון ברבעון הראשון

ביצועי החברה ברבעון המדווח ובכלל זה ההכנסות ממגזר הנוסעים ומספר הנסיעות שבוצעו, הושפעו משמעותית ממשבר הקורונה. הרכבת הובילה 2 מיליון טון מטען וצמצמה את הפסדי מגזר המטענים מ-15 מיליון ל-8 מיליון


12:44 ,30.06.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

רכבת ישראל פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020. ביצועי החברה ברבעון המדווח ובכלל זה ההכנסות ממגזר הנוסעים ומספר הנסיעות שבוצעו, הושפעו משמעותית ממשבר הקורונה. עם תחילתו של המשבר בחודש פברואר נרשמה ירידה חדה במספר הנסיעות, וכן דילול של קווי הנסיעה בחודש מרץ עד כדי הפסקה מוחלטת בתאריך 26.3.20, בהנחיית הממשלה.

 

במהלך הרבעון ועל רקע הפסקת תנועת רכבות הנוסעים, האיצה רכבת ישראל פרויקטים רבים בתחום התשתית, החישמול, שדרוגי תחנות, תחזוקת צי הנייד ועוד. האצה זו הביאה לחיסכון של כ-150 ימים של הפסקת שירות רכבות הנוסעים, והקדמה של לוחות זמני הפרויקטים השונים.

 

הרכבת סיימה את הרבעון המדווח ברווח כולל של 32.7 מיליון שקלים, כולל השבת ערך בסך 49 מיליון שקלים. זאת לעומת רווח כולל של 5.3 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, כולל השבת ערך של 23 מיליון שקלים. סך הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו לכ-606.5 מיליון שקלים בהשוואה לכ-613.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההפסד התפעולי התזרימי ברבעון המדווח עמד על 31.6 מיליון שקלים לעומת הפסד של 7  מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. החברה נמצאת במגעים עם המדינה לתיקון הסכם הפיתוח וההפעלה כדי שישקף באופן מיטבי את העלויות שמושתות עליה, ואת הסובסידיה שאמורה החברה לקבל, ובכך לשקף באופן מיטבי ומהימן את התוצאות העסקיות שלה.

 

ההכנסות מהסעת נוסעים ברבעון המדווח עמדו על 148 מיליון שקלים, לעומת כ-180 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. נתוני הנסיעות והכנסות הרכבת ממגזר הנוסעים הושפעו משמעותית, כאמור, ממשבר הקורונה אשר הביא לירידה במספרי הנוסעים ודילול קווי נסיעה עד כדי הפסקה מוחלטת של תנועת הרכבות, בהנחיית הממשלה.

 

מגזר המטענים: הכנסות של 44.5 מיליון שקל

 

ברבעון הראשון של 2020 הובילה רכבת ישראל כ-2 מיליון טון השווה לכמות ההובלה בתקופה מקבילה. הכנסות הרכבת מהובלת מטענים עמדו על כ-44.5 לעומת 42 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הפסדי מגזר המטענים ברבעון הראשון עמדו על 8 מיליון שקלים לעומת הפסד של 15 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההפסד מיוחס בין היתר להפסקות תנועה יזומות לצורך עבודות תשתית ופיתוח ובכלל זה הסבת רשת המסילות להנעה חשמלית. בשנת 2019 החלה רכבת ישראל בביצוע פרויקט המסילה המזרחית אשר תהווה ציר עוקף למסילות החוף ופרוזדור איילון, ותגדיל משמעותית של הגמישות התפעולית של רכבת ישראל וכן את פוטנציאל שינוע המטענים.

 

מרכבת ישראל נמסר כי ״הובלה באמצעות הרכבת יקרה יותר בהשוואה למשאיות, ולכן נדרשת סובסידיה ממשלתית המשקפת את האינטרס הלאומי שהינו הפחתת הגודש בכבישים, הזיהום, ותאונות הדרכים. בשל כך, נעשית ההובלה כיום בעלויות שאינן משקפות את עלויות ההובלה״.