רכבת ישראל: רווח של 9.5 מיליון שקל ברבעון הראשון

זאת לעומת הפסד של 11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מייחסת את הרווח לתכנית התייעלות אשר מבוצעת בחברה בחודשים האחרונים במסגרתה קוצצו הוצאות לוגיסטיקה וחשמל. פעילות מגזר המטענים הובילה להפסד של 23 מיליון שקל ברבעון הראשון


14:24 ,28.05.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

היום פרסמה רכבת ישראל את תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2019.  סך הכנסות החברה הסתכמו לכ-613.5 מיליון שקלים בהשוואה לכ-611 מיליון שקלים אשתקד.

 

רכבת ישראל סיימה את שלושת החודשים הראשונים של  2019 ברווח תפעולי של כ-3.5 מיליון שקלים. זאת מול הפסד תפעולי של 2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, והפסד תפעולי של 42 מיליון שקל ברבעון האחרון של שנת 2018. החברה מדווחת על רווח נקי של כ-9.5 מיליון שקל, זאת בהשוואה להפסד של כ-11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

המעבר מהפסד לרווח ברבעון המדווח, נרשם למרות השביתות והעיצומים שפגעו באופן חמור בשירות לנוסע ובהכנסות החברה, והוא מיוחס לתוכנית ההתייעלות אשר מבוצעת בחודשים האחרונים בחברה. במסגרת תכנית זו מבוצע קיצוץ בסעיפי הוצאות החברה, ותוצאותיו באות לידי ביטוי בדו״ח הכספי. כך למשל, קוצצו הוצאות לוגיסטיקה וחשמל; שיווק; אירוח וכיבוד; ארנונה; דואר ותקשורת  ועוד.

 

לצד זאת, החברה מיישמת תכנית התייעלות לצמצום בהוצאות שכר, הכוללת איחוד תקנים, גם בתפקידי הנהלה בכירים, ובוחנת בשלב זה התייעלות בהיבטי כוח אדם אשר תכלול קידום תכנית פרישה לעובדים הקרובים לגיל פנסיה. בנוסף, הודיעה לאחרונה החברה על תיקון להסכם הסובסידיה הנוגע להובלת מטען.

 

בשלושת החודשים הראשונים של 2019 הובילה רכבת ישראל כ-2 מיליון טון, לעומת כמות של 2.2 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הרכבת מהובלת מטענים עמדו על כ-42 מיליון שקלים לעומת 46 ברבעון המקביל אשתקד. הפסדי מגזר המטענים ברבעון הראשון עמדו על 23 מיליון לעומת 16 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

 

הקיטון במטען המובל ובהכנסות מגזר המטענים נגרם בעיקרו בשל עיצומי ועד העובדים, אשר השביתו את חטיבת המטענים באופן חלקי לאורך כמעט כל הרבעון המדווח, לרבות השבתה מלאה של חטיבת המטענים למשך כשבועיים.

 

ההכנסות מהסעת נוסעים לשלושת החודשים הראשונים של 2019 הסתכמו בסך של כ- 180 מיליון שקלים, לעומת הכנסות בסך של כ-187 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.