רכבת ישראל שוקלת הפרטת 51% מחברת המטענים

היעדים התפעוליים של רכבת ישראל הינם להגיע לכמות נסיעה של 71.5 מיליון נסיעות, נסועה של 14.8 מיליון ק״מ והובלת מטענים של 9.7 מיליון טון. כמו כן החברה מעוניינת רווח תפעולי של 88 מיליון שקל


12:26 ,08.11.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

מהדוחות הכספיים של רכבת ישראל לשנת 2017 עולה כי ההכנסות לשנת 2017 הסתכמו לסך של כ-2.43 מיליארד שקל לעומת הכנסות של 2.3 מיליארד שקל בשנת 2016. חל גידול בעיקר בהכנסות מדמי הפעלה ומפעילות הנוסעים.

 

מהדוחות עולה כי החל משנת 2012 החלה עלייה משמעותית ומתמשכת בהיקף הנסיעות כאשר סה״כ משנת 2011 לשנת 2017 גדלה כמות הנסיעות מכ-36 מיליון ל-64.6 מיליון - גידול של כ-80%. יש לציין כי כמות הנסיעות ברכבת ישראל בשנים 2008 - 2011 עמדה על כ-35-36 מיליוני נסיעות בשנה.

 

עלות ההכנסות לשנת 2017 הסתכמו לסך של כ-2.28 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.09 מיליארד שקל בשנת 2016. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהוצאות התפעול והאחזקה והוצאות השכר עקב גידול בפעילות החברה ותוספות שכר בהתאם להסכמים הקיבוציים שנחתמו.

 

עוד נחשף בדו״ח רשות החברות הממשלתיות כי בינואר 2018 אישר דירקטוריון רכבת ישראל הקמת צוות משותף לבחינת פעילות הובלת המטענים ברכבת ישראל. הצוות כולל נציגים מרכבת ישראל, רכבת ישראל מטענים - חברת בת הנמצאת בבעלות מלאה של חברת רכבת ישראל, רשות החברות, משרד התחבורה, החשב הכללי במשרד האוצר ואגף הממונה על התקציבים במשרד האוצר. כמו כן, הצוות שהוקם יבחן את נושא הפרטת 51% מהחזקות החברה בחברת המטענים.

 

עוד נחשף בדו״ח יעדי החברה לשנת 2018 בהם הכנסות של 2.5 מיליארד שקל, רווח תפעולי של 88 מיליון שקל. היעדים התפעוליים של רכבת ישראל הינם להגיע לכמות נסיעה של 71.5 מיליון נסיעות, נסועה של 14.8 מיליון ק״מ והובלת מטענים של 9.7 מיליון טון.