אושר בטרומית: ניתן יהיה לשלם קנסות תעבורה בתשלומים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום קנס בתשלומים), התשע״ח-2018 של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי כנסת


15:18 ,11.07.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

מוצע לאפשר תשלום קנס, בשל עבירת תנועה, בתשלומים שווים, כשגובה הקנס עולה על סך 250 שקלים חדשים.

 

בדברי ההסבר להצעה נכתב: ״בהתאם להוראות פקודת התעבורה, אדם, אשר עבר עבירת תעבורה שהוכרזה כעבירת קנס, נדרש לשלם את סכום הקנס בתוך מועד הקבוע בחוק, ומשלא יעשה כן, יחויב בתשלום קנס מוגדל. סכומי הקנסות נעים בין מאות לאלפי שקלים חדשים – סכומים לא מבוטלים – בפרט נוכח נתוני העוני. פעמים רבות מעוניין אדם שנקנס לשלם את עבירת הקנס אך מצבו הכלכלי אינו מאפשר זאת, בוודאי לא בפעימה אחת.

 

כיום, אין אפשרות לתשלום הקנס בתשלומים הוגנים. האפשרות שישנה היא לתשלום הקנס במזומן בלבד, וככל שישנה אפשרות לתשלום הקנס בתשלומים, הם גוררים תוספת תשלום ריביות לחברות האשראי. נהיר לכל, כי במתן בחירה לאדם שנקנס כאמור, אשר עיקרה בחירה בין רכישת לחם וחלב למשפחתו לבין תשלום הקנס, התשובה ברורה, שכן המצב המתואר מביא את האדם שנקנס, בעל כורחו, לדחיית תשלום הקנס וממילא לתשלום חיוב מוגדל. לפיכך, מוצע לאפשר תשלום הקנס בתשלומים שווים, כשגובה הקנס עולה על סך 250 שקלים חדשים. פתרון זה יאפשר לנקנס לשלם חובו לחברה מחד גיסא, ומאידך גיסא ימנע פגיעה לא מידתית בנקנס ובמשפחתו״.

 

ח״כ מלכיאלי: ״כשאני קונה בחנות בסכום גבוה, הדבר הראשון ששואלים אותי זה אם אני מעוניין לשלם בתשלומים. רק בקנסות, שלעתים יכולים להגיע לסכומים גבוהים, לא ניתן לעשות זאת. זו הצעה חברתית שתוכל לעזור בעיקר לחלשים״.

 

56 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכלכלה.