בצל שביתת הבוחנים: משרד התחבורה פרסם מכרז לגיוס מפקחים

מדובר במכרז פנימי של נציבות שירות המדינה ומשרד התחבורה. משרד התחבורה: העובדים יסייעו ויעניקו לזכיינים תמיכה מקצועית בהקמת המערך החדש של הטסטים


10:49 ,19.05.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

משרד התחבורה פרסם אתמול מכרז לגיוס מפקחים על מבחני הנהיגה המעשיים (טסטים)

מדובר במכרז פנימי שפורסם על ידי נציבות שירות המדינה ומשרד התחבורה שיאפשר קליטה מהירה של עשרות בוחני נהיגה המועסקים כיום על ידי משרד התחבורה. עובדים אלה יסייעו ויעניקו לזכיינים תמיכה מקצועית בהקמת המערך החדש של הטסטים, שיחל לפעול ב-1 בינואר 2017.

 

משרד התחבורה פרסם אתמול מכרז לגיוס מפקחים על מבחני הנהיגה המעשיים, במסגרת הרפורמה שמוביל המשרד במערך מבחני הנהיגה המעשיים.

 

מדובר בעשרות מפקחים שיועסקו במשרד התחבורה בתפקידי פיקוח ובקרה על רמתם המקצועית של בוחני הנהיגה ומבחני הנהיגה המעשיים, שיתבצעו על ידי הזכיינים הפרטיים, בהתאם לדרישות משרד התחבורה.

 

מדובר במכרז פנימי שפורסם על ידי נציבות שירות המדינה ומשרד התחבורה. המכרז הפנימי יאפשר קליטה מהירה של עשרות בוחני נהיגה המועסקים כיום על ידי משרד התחבורה. עובדים אלה יסייעו ויעניקו לזכיינים תמיכה מקצועית בהקמת המערך החדש של הטסטים, שיחל לפעול ב-1 בינואר 2017.

 

במכרז שפורסם יוכלו להתמודד רוב בוחני הנהיגה המועסקים כיום במשרד התחבורה. חלקם האחר של הבוחנים יוכל להשתלב בשירות הזכיין, במסגרת הפתרונות המוצעים לבוחנים על ידי המשרד.

 

המפקחים שייקלטו בשירות המדינה, יבצעו בקרה על פעילות הבוחנים ועל תהליך הבחינה, ויעקבו אחר הבחינה בזמן אמת, זאת במטרה להגביר את השקיפות ולנטרל פעילות חריגה או פסולה במהלך הבחינה.

 

המפקחים יוודאו בין השאר עמידה בטוהר המידות של הבחינות והבוחנים, יבדקו ערערים על סמך נתונים שתועדו במערכות הבקרה ויסייעו בפיקוח ובקרה על מורי הנהיגה, בתי הספר לנהיגה והוראת הנהיגה. כמו כן, הם יתנו מענה לתלונות ופניות של תלמידי נהיגה, מורים ובתי ספר על מערך מבחני הנהיגה המעשיים.

 

במסגרת מכרז שפרסם משרד התחבורה להפעלת מערך מבחני הנהיגה המעשיים לפני כחודשיים מתחייבים הזוכים לספק לתלמידים רמת שירות גבוהה ולהקצות לכל תלמיד מבחן נהיגה מעשי ראשון בתוך שלושה ימים ומבחן חוזר בתוך 7-14 ימים לכל היותר, זאת לעומת המתנה של מספר חודשים כיום.