גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 16.01.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.67 +0.355
אירו 4.1953 +0.074
ליש"ט 4.7175 +0.308
100 יין 3.3832 -0.012
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

האוצר: נחתמו צווים הקובעים הטבת שימוש מצטברת למוניות דיזל ולמוניות היברידיות

הצווים קובעים כי ערך הרכב לצורך השלמת המסים, בעת מכירת המונית לגורם חיצוני בתום השימוש כמונית, יהיה נמוך מערך הרכב של מונית דיזל שאינה זכאית להטבה, ואף ייקבע כאפס לאחר 36 חודשי שימוש
01.01.19 / 09:07
האוצר: נחתמו צווים הקובעים הטבת שימוש מצטברת למוניות דיזל ולמוניות היברידיות
01.01.19
האוצר: נחתמו צווים הקובעים הטבת שימוש מצטברת למוניות דיזל ולמוניות היברידיות

שר האוצר, משה כחלון, חתם אמש על שני צווים הקובעים הטבת שימוש מצטברת למוניות דיזל ולמוניות היברידיות. הצווים קובעים כי ערך הרכב לצורך השלמת המסים, בעת מכירת המונית לגורם חיצוני בתום השימוש כמונית, יהיה נמוך מערך הרכב של מונית דיזל שאינה זכאית להטבה, ואף ייקבע כאפס לאחר 36 חודשי שימוש. ההטבה תינתן למוניות דיזל והיברידיות שנרשמו לראשונה בישראל עד יום 31 בדצמבר 2018 וחדלו לשמש כמונית בתקופה שמיום 1 בינואר 2019 עד יום 31 בדצמבר 2021.

 

ענף המוניות בישראל מאופיין בשימוש כמעט גורף ברכבי דיזל. מדובר בכלי רכב בעלי נסועה גבוהה, הנעים בעיקר במרכזי הערים, וההשלכות הסביבתיות של השימוש ברכבי דיזל מזהמים הן גבוהות.

 

הישבון הבלו החלקי הניתן כיום למונית המונעת בסולר, מייצר תמריץ מלאכותי לבעלי רכב הנוסעים הרבה, במיוחד המוניות, להשתמש ברכבי דיזל (כי אין הישבון של בלו על בנזין למוניות).

 

במסגרת החלטת הממשלה מס' 1837 מיום 11 באוגוסט 2016, הוחלט לבטל בהדרגה את הישבון הבלו ובכך לבטל את העיוות המיסוי הדוחף את בעלי המוניות לרכוש רכבי דיזל.

 

על מנת להקל על נהגי המוניות, בשל ביטול ההישבון כאמור, ועל מנת ליצור תמריץ להחלפת המוניות הקיימות, וכן לצורך יישום סעיף 21 להחלטת הממשלה, מוצע לקבוע ״הטבת שימוש מצטברת״ לצורך חישוב השלמת מסים בעת מכירת המונית לגורם חיצוני בתום השימוש כמונית. בעת העברת המונית לשימוש שאינו מונית, חובה על בעל המונית לבצע השלמת מסים בהתאם ליתרת הערך המופחתת. קביעת הטבת שימוש מצטברת, לפיה ערך הרכב לצורך השלמת המסים יהיה נמוך יותר, ואף ייקבע כאפס לאחר 36 חודשי שימוש, יקל על מכירת המונית הישנה וישחרר משאבים לרכישת מונית חדשה. 

 

הצעה זו מרחיבה את הטבת השימוש המצטברת שכבר קיימת כיום לגבי מוניות היברידיות, ואשר ניתנת למוניות היברידיות שיירשמו לתנועה  מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 31 בדצמבר 2019 (כאשר מועד מכירת המונית איננו מוגבל בזמן), ולפיה ערך הרכב לצורך השלמת המסים נקבע כאפס לאחר 48 חודשי שימוש.

יובהר כי ערך הטובין המחייב ושיעור המס המחייב הם בהתאם לקבוע בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע״ז-2017 .

המגזין הדיגיטלי
גיליון 926
פייסבוק

×