הסתיים הליך פתיחת הבארות של פרויקט לוויתן

פרויקט האנרגיה הגדול בתולדות המדינה הושלם במלואו לפי לוח הזמנים שעליו התחייבו שותפות לוויתן במסגרת מתווה הגז. זאת לאחר עבודה של כ-34 חודשים והשקעה של למעלה מ-12 מיליארד שקל


11:41 ,07.01.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

לאחר עבודה מאומצת של כ-34 חודשים והשקעה של למעלה מ-12 מיליארד שקל מבשרות השותפות בלוויתן: נובל אנרג׳י, דלק קידוחים, ורציו על סיום הליך פתיחת בארות לוויתן, פרויקט האנרגיה הגדול בתולדות ישראל.

 

ביום שלישי שעבר (31/12/19) נפתחו שתי בארות לוויתן, הממוקמות כ-130 קילומטר מערבית לחיפה, והגז הטבעי החל לזרום דרך צנרת נתג״ז. היום נפתחו להזרמת גז שתי הבארות הנוספות, וכעת פרויקט לוויתן מפיק גז טבעי, המיועד ללקוחותיו במשק המקומי ולייצוא.

 

הליך הנישוב השני, בדומה להליך הראשון, הסתיים בהצלחה ולא השפיע על איכות האוויר ביבשה. נתוני איכות האוויר, אשר נמדדו ב-8 תחנות ניטור הפזורות על החוף, הצביעו כי לא היתה עלייה ברמות הנמדדות של המזהמים ובהם בערכי הבנזן בזמן הנישוב, אשר נמשך כשעה ועשר דקות.

 

על אסדת לוויתן מותקנות מערכות מתקדמות להפחתת פליטות שמיועדות למנוע השפעה של הפעילות באסדה על איכות האוויר ביבשה. בימים הקרובים יופעלו המערכות, ובכללן הלפיד שהינו חלק אינטגרלי מהמערכת ומיועד למזעור פליטות.

 

משותפות לוויתן נמסר: ״אנו גאים לבשר על השלמת הרצת פרויקט לוויתן ותחילת הפקה מלאה מהמאגר ללקוחותינו בארץ ובחו״ל. פיתוח לוויתן הינו הישג בקנה מידה עולמי - בתוך פחות משלוש שנים מאז קבלת החלטת השקעה הסופית הושלמו עבודות פיתוח המאגר והחלה הפקת הגז ממנו. הגז הטבעי מלוויתן יאפשר את הפסקת השימוש בפחם המזהם לייצור חשמל, יביא לצמצום ניכר בזיהום האוויר, הורדת מחירי החשמל, יספק יתירות תשתיתית למשק הישראלי ויכניס מליארדים רבים לקופת המדינה״.