איגוד המשתמשים: יש להפחית או לבטל את היטלי הצפיפות בנמלים

באיגוד קובעים כי לאור המצב בנמלי חיפה ואשדוד יש מקום להפחית באופן משמעותי את היטלי הצפיפות, עד לביטולם המלא, ואין כל הצדקה לגבייה של יותר מ-20 דולר ל-TEU כהיטל צפיפות


00:00 ,15.12.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

באיגוד קובעים כי לאור המצב בנמלי חיפה ואשדוד יש מקום להפחית באופן משמעותי את היטלי הצפיפות, עד לביטולם המלא, ואין כל הצדקה לגבייה של יותר מ-20 דולר ל-TEU כהיטל צפיפות
 
מאיגוד המשתמשים בהובלה ימית נמסר כי לאחרונה הגיעו למשרדי האיגוד תלונות שונות על המשך
גביית היטלי צפיפות בנמלי חיפה ואשדוד, וזאת למרות שכבר שבועות רבים אין צפיפות בנמלים, ואין
המתנות בלתי סבירות של אוניות כתוצאה מצפיפות בנמל.
 
מהאיגוד נמסר כי הוא ערך בדיקה יסודית לגבי כל אניות המכולה שעברו דרך נמלי חיפה ואשדוד בחודשים אוקטובר, נובמבר ובשליש הראשון של חודש דצמבר 2008. מבדיקה זו עולה כי בחודש אוקטובר 2008 הייתה בנמלים צפיפות משמעותית, שגרמה לאניות רבות עיכובים. חודש זה היה גם חודש עמוס בחגים וגם החודש הראשון המלא של עבודה סדירה לאחר השיבושים הקשים בנמלים בחודשים אוגוסט וספטמבר 2008.
 
מאז סוף חודש אוקטובר 2008 ניכרת מגמת שיפור עקבית ומשמעותית בצפיפות בשני הנמלים. הרוב המכריע של אניות המכולה עברו בנמלים ללא כל עיכוב, ולגבי המיעוט שכן התעכבו, היה זה ברוב המכריע של המקרים עיכוב של פחות מיממה אחת.
 
עוד עולה מבדיקת האיגוד כי הירידה המשמעותית בהמתנת אוניות המכולה במהלך חודש נובמבר 2008 הנה דומה למדי בשני הנמלים: חיפה ואשדוד.
 
מגמת השיפור במצב הצפיפות קיבלה תאוצה בשליש הראשון של חודש דצמבר, שבמהלכו ירד עוד יותר שיעור אוניות המכולה שהתעכבו בנמלים, וזאת על אף עלייה ניכרת בכמות המכולות העוברות בשני הנמלים יחסית לחודשים קודמים. גם הנתונים לגבי המצב בנמלים מתחילת חודש דצמבר 2008 דומים מאוד בשני הנמלים חיפה ואשדוד.
 
הבדיקה של כל אניות המכולה שעברו דרך הנמלים נעשתה, כאמור, לאור פניות שהתקבלו בדבר
גביית היטלי צפיפות בשיעורים מגוונים ולעיתים גבוהים. זאת, גם לאור הפסקת פעילות צפון-מערב אירופה - ישראל, שהיטלי הצפיפות שנגבו על ידו, תואמו עם קונפרנס EMTA, איגוד המשתמשים בהובלה ימית, ובמקרים רבים הייתה להם השפעה גם על היטלים, שנגבו בקווים אחרים.
 
לפיכך, קובעים באיגוד המשתמשים בהובלה ימית כי לאור המצב בנמלי חיפה ואשדוד יש מקום להפחית באופן משמעותי את היטלי הצפיפות ואין כל הצדקה לגבייה של יותר מ-20 דולר ל-TEU כהיטל צפיפות.
 
לאור השיפור הניכר והעקבי בצפיפות בנמלים, הצפוי להפחית עוד יותר את הסכום המקסימלי שמוצדק לגבותו, יהיה מקום בקרוב לביטול מלא של היטלי הצפיפות, כפי שהיה מקובל במשך שנים רבות בעבר כששיעור ההיטל הגיע ל- 2% ופחות מדמי ההובלה עצמם.