MOL וצ'אינה שיפינג הזמינו שלוש מכליות קרח

המכליות, להובלת גז נוזלי טבעי, יוכלו להפליג בנתיבי השייט הצפוניים. המסירה צפויה ב-2017


11:45 ,15.07.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת הספנות MOL הזמינה, ביחד עם חברת צ'אינה שיפינג, שלוש מכליות לגז טבעי נוזלי, שיוכלו להפליג בנתיבי השייט הצפוניים.

 

ההזמנה נעשתה במספנות דייהו בדרום קוריאה, כששלוש האוניות אמורות להימסר לידי חברות הספנות בשנת 2017.

 

ההזמנה ממספנות דייהו הינה חלק מהזמנה של 16 מכליות בעלות יכולת הפלגה בנתיבים הצפוניים, שיילכו כולן לחברות ספנות רוסיות, ויאפשרו העברת גז טבעי נוזלי מסיביר לאסיה ולאירופה.

 

מכליות בעלות יכולת הפלגה בנתיבים הצפוניים מסוגלות להפליג בים מכוסה קרח בעומק של 2.1 מטר בין החודשים יולי-נובמבר.