לקראת אישור: רפורמה בתעריפי הנמלים

משרדי האוצר והתחבורה פרסמו ערב פסח את המודל המחירים החדש המגלם, לטענתם, ירידת תעריפים ריאלית של 100 מיליון שקל בשנה. המודל החדש מציע תשלום ישירות לחנ"י ותמריצים עבור פעילות לילית. ד"ר יורם זבה: המודל החדש כלל לא מתייחס להערות המשתמשים בהובלה הימית


00:00 ,28.04.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

משרדי האוצר והתחבורה פרסמו ערב פסח את המודל המחירים החדש המגלם, לטענתם, ירידת תעריפים ריאלית של 100 מיליון שקל בשנה. המודל החדש מציע תשלום ישירות לחנ"י ותמריצים עבור פעילות לילית. ד"ר יורם זבה: המודל החדש כלל לא מתייחס להערות המשתמשים בהובלה הימית

 

משרד האוצר ומשרד התחבורה פרסמו ערב חג הפסח את המודל המחירים החדש לקהילה הימית הידוע יותר בקרב המשתמשים בהובלה ימית כיוזמת הרפורמה בתעריפי הנמלים.

 

הרפורמה בתעריפי הנמלים נועדה לפשט את מבנה המחירים הקיים, המחשב את גובה אגרת הרציף כאחוז מערך המטען, תוך ביסוס המחירים החדשים על עלות השירות. על פי מודל המחירים החדש אגרת הרציף הופכת למחיר מירבי לטון, למכולה של 20 רגל ושל 40 רגל. המחירים החדשים ייקראו דמי תשתית.

 

אברהם ירושלמי, מנהל אגף מדיניות וחבר צוות התעריפים במשרד התחבורה, ציין במכתב הפונה לקהילת המשתמשים בהובלה הימית כי מודל המחירים החדש מגלם בתוכו ירידת תעריפים ריאלית מצרפית ומביא לחיסכון כללי של למעלה ממיליארד שקל על פני העשור הקרוב, קרי, חיסכון של 100 מיליון שקל בשנה, אולם יש לציין כי מספר זה שנוקבת בו הוועדה מתייחס לכלל המשק ולאו דווקא למגזר המשתמשים בהובלה הימית.

 

בתגובה לפרסום מודל התעריפים החדש ציין ד"ר יורם זבה, נציג המשתמשים בהובלה הימית, אשר השתתף בכמה מדיוני הוועדה והביא לדיונים את הערות המשתמשים בהובלה הימית (כנציג לשכת הספנות, איגוד המשתמשים בהובלה ימית, התאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר) כי אנשי הוועדה כלל לא התייחסו בהצעה החדשה להערות המשתמשים בהובלה הימית.

 

ד"ר זבה הוסיף זוהי פעם שנייה שאנשי הוועדה מפרסמים את ההצעה לרפורמה בתעריפים ערב חג (באוקטובר 2007 היה זה ערב ראש השנה) ודורשים תגובה והצעות לשינויים תוך שבועיים מיום הפרסום, בעוד שהוועדה עצמה דנה מספר חודשים בדבר.

 

בנוסף, ציין ד"ר זבה, המחירים המפורסמים במודל המעודכן מצריכים עבודת הכנה וחישובים מרובים על מנת להבין את משמעותם האמיתית.

 

תעריפי היצוא והיבוא ישתוו רק בעוד עשור

 

מודל המחירים החדש כולל תמריץ למשתמשים בנמלים להעביר את פעילותם לשעות הלילה באמצעות הנחה קבועה בתעריף, והוא מיישם למעשה את המלצת בנק ישראל מהחודש האחרון  ליצור תמריצים לשם העברת פעילות לשעות הלילה לשם ניצול מירבי של תשתיות המשק.

 

ועדת המחירים הבין משרדית המשותפת למשרד התחבורה והאוצר תתכנס שוב לדיון בהצעת מודל המחירים במהלך חודש מאי הקרוב במטרה לאשר את המודל החדש. מר ירושלמי עדכן את קהילת המשתמשים בהובלה הימית כי ניתן להעביר הערות שונות על המודל המעודכן עד לתאריך 15 במאי. 

 

על פי המודל המחירים המעודכן דמי התשתית ישולמו ישירות לחברת נמל ישראל על ידי בעלי המטענים. כיום חברות הנמל הן אלו שגובות את דמי השימוש מהמשתמשים בנמלים במסגרת דמי הרציף.

 

מההצעה המעודכנת עולה כי משרדי האוצר והתחבורה ביצעו שורה ארוכה של שינויים בהצעה שהוגשה באוקטובר האחרון. שינוי בולט הוא כוונת משרדי האוצר והתחבורה להשוות תוך תקופה קצרה בין אגרת היבוא ליצוא (לרמה של 0.2%) תוך ביטול הסבסוד הצולב. הוועדה נסוגה מכוונה זאת ולפי הנוסח החדש, תעריפי היצוא ישתוו לתעריפי היבוא רק בתום תקופה של עשר שנים, ובסיומה יעמדו על 0.15% מערך המטען הממוצע.

 

יחד עם זאת העקרונות המרכזיים ברפורמה כגון קביעת מקדם התייעלות שנתי בגובה 2.5% לשנה ופריסת השינויים ל-10 שנים לא שונו.

 

על פי המודל המעודכן, אגרת הסווארות ואגרת הסבלות יאוחדו למחיר אחד בשם "תעריף ניטול". תעריף הניטול ישולם הן על ידי בעלי המטען והן על ידי בעלי האוניות בחלוקה משתנה מדי שנה. על פי המודל המוצע, בשנה הראשונה לרפורמה 43% מתעריף הניטול ישולם על ידי בעלי האוניות והיתרה על ידי בעלי המטען. כאן בוצע שינוי לעומת ההצעה הראשונית שהועלתה.

 

כמו כן הוחלט לבסוף שלא להסיר את הפיקוח מהתעריפים בנמל אילת שלפי התכנון אמור לצאת להפרטה בקרוב.

 

כמו כן, תעריפי הנמל שבפיקוח יוגדרו כתעריפי מקסימום מהם יוכלו חברות הנמל לתת הנחות.

 

כמו כן, בגין השירות לחומרים מסוכנים תיגבה תוספת בשיעור של 50% ממחירי השירות הנמלי.

 

כמו כן מוצע כי ימי הפטור באחסנת תבואות בממגורות בנמלים יקוצרו ל-7 ימים מתום פריקת האוניה.

 

כמו כן, על פי המודל החדש, הוחלט שלא לגבות אגרת רציף קבועה עבור ייבוא רכבים, אלא לגבות דמי תשתית שונים בהתאם לסוג הרכב (למשל, משאיות ורכבים כבדים ישלמו יותר מאשר רכב פרטי ואופנועים).

 

המודל החדש מציג גם שינוי משמעותי עבור ענף הדלק כאשר אגרת הרציף שגובים הנמלים תוזל באופן משמעותי ותשונה לאגרה בעלת ערך קבוע של 5.6 שקל לטון יבוא וייצוא. תעריף זה יחול כבר מהשנה הראשונה ליישום הרפורמה ויישאר זהה לכל אורך שנות הרפורמה.