שירות חדש של קבוצת 207: שקילת מכולות ומשאיות

זאת כחלק מההיערכות לכניסת נוהל SOLAS. שקילת המכולה במסוף 207 מהווה אישור רשמי עבור רשויות הנמל ומייתרת שקילה נוספת בנמל עצמו


14:48 ,23.06.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

קבוצת 207, בבעלות קבוצת אלאלוף, הודיעה על השקת שירות חדש לרגל כניסת נוהל SOLAS לתוקף בנמלי ישראל. פיילוט השקילה החל ב-22 במאי אך הוא מסתיים בחודש יוני, והנוהל ייאכף על ידי הרשויות החל מה-1 ביולי.

 

על פי הנוהל, מכולה אשר המשקל המוצהר שלה לא יהיה תואם את משקלה בפועל או שמשקלה יהיה חורג מהמשקל המותר לנשיאה לא תיטען לאנייה אלא תישאר בנמל עד לתיקון התצהיר או עד שחלק מהטובין יוצא ממנה.

 

מקבוצת 207, אשר מתקניה הלוגיסטיים נמצאים בסמיכות לנמל אשדוד, נמסר כי הקבוצה תאפשר  הכנסת משאיות ומכולות לטובת שקילה טרם כניסת המכולה לנמל. נציין כי שקילת המכולה במסוף קבוצת 207 מהווה אישור רשמי עבור רשויות הנמל ומייתר שקילה נוספת בנמל עצמו.

 

יוכי הלימי מקבוצת 207 מסרה כי השירות יכול לחסוך בעיות והוצאות כספיות מיותרות ליצואנים אשר שגו בהערכת משקל המכולה. "אם הדבר מתגלה טרם הכניסה לנמל ניתן לתקן את המשקל ואת התצהיר בצורה קלה יחסית, אבל אם מתגלה משקל לא נכון כשהמכולה כבר נמצאת בנמל זה יכול להפוך לכאב ראש רציני עבור היצואן".  

 

ב-1 ביולי ייכנס לתוקפו תיקון של אמנת SOLAS של IMO המחייבת גם את ישראל. לפי התיקון, יצוא מכולה שמשקל הטובין - כולל חומרי אריזה ומשטחים - בה אינו תואם את המשקל בפועל או מכולה מלאה שמשקלה חורג מהמשקל המותר לנשיאה לא תיטען לאנייה, אלא תישאר בנמל עד לתיקון התצהיר או עד שחלק מהטובין יוצא ממנה.

 

נזכיר כי על פי הנוהל החדש המשקל המאומת יכול להימסר על ידי אחד משני גורמים: בעל המטען עצמו או על ידי נציגיו בין אם זה הנמל, רשויות הרכבת או הטרמינלים המייצגים את בעל המטען. אם בעל המטען בוחר להעביר את המשקל המאומת VGM  (בשמו המלא: Verified Gross Mass) עליו למלא הצהרה רשמית ולשלוח אותה לנמל ולעמיל המכס. אולם, אם בעל המטען בוחר לעשות זאת על ידי אחד מנציגיו עליו לבחור נציג אחד ולהעניק לו ייפוי כוח שיכול להיות בתוקף עד לתקופה של שנה. העתקים של ייפוי הכוח יש להעביר לנמל, לעמיל המכס ולסוכן האנייה. את שני הטפסים שהוזכרו כאן יכינו הנמלים. לכל אורך התהליך בעל המטען יהיה אחראי על העברת נתוני משקל מאומת ותיעודם.