בעקבות הדיון בוועדת הכספים: הסכמות בין הנמלים ללקוחות על חשיבות השירות

בעידודה ובתמיכתה של ועדת הכספים של הכנסת נפגשו בעלי העניין בתחום הספנות הישראלית והסכימו על שורת צעדים משמעותיים לאכיפת השירות בנמלים, כמו הגבלת תקופת אחסנת המכוניות


14:52 ,27.07.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת הכספים של הכנסת התכנסה אתמול בבוקר על מנת "לברך על המוגמר" ולסיים את הדיון בנושא "התנהלות נמל אשדוד גורמת לעלייה ביוקר המחייה" - נושא שהדיון הראשוני בו התקיים באוגוסט לפני כשנה והתקיים ביוזמתו של ח"כ מיקי זוהר. נזכיר כי בעקבות החלטתו של יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, בעלי העניין במגזר הספנות הישראלי דנו בנושאים המטרידים אותם, וניסו להגיע לפתרונות המקובלים על הצדדים באופן עצמאי על מנת לבטל את הצורך בשינוי החקיקה הרלוונטית.

 

בעקבות המלצתו של ח"כ גפני, ובסיועו של ח"כ מיקי זוהר, אשר מלווה את נושאי לשכת הספנות הישראלית בכנסת, נפגשו בעלי העניין מחוץ לכותלי הכנסת ודנו בנושא מספר פעמים. לפגישות הגיעו מאיר שמרה, המשנה למנכ"ל רשות החברות, ר/ח יגאל מאור, ראש רספ"ן במשרד התחבורה, מנכ"ל חברת נמל אשדוד, איציק בלומנטל, ונשיא לשכת הספנות הישראלית, ד"ר יורם זבה. לאחרונה הצטרף להסכמות שהושגו גם מנכ"ל חברת נמל חיפה, מנדי זלצמן.

 

כאמור, הצדדים דנו במספר נושאים והגיעו לסיכומים אשר אמורים להיות מיושמים בימים ובחודשים הקרובים, ולהקל על לקוחות הנמלים בישראל. בין ההסכמות שהושגו, ואשר הוצגו כמסמך מסכם לוועדת הכספים של הכנסת, נציין כי הוסכם על הצדדים שהקריטריון החשוב ביותר בנמלים אינו הרווח הכספי אלא רמת השירות. למרות שלא נעשה אף שינוי בנוסח חוק החברות הממשלתיות – עצם הסכמתן של חברות נמל אשדוד וחיפה ולפעול על פי מדדי שירות שיקבע רספ"ן, עצם הסכמתן לשקול הנחה לאניות שיסבלו משרות לקוי, מוכיחה למעשה כי הן פועלות על פי ראייה שירותית ולא רק מתוך מטרה להפיק רווח כספי.

 

ד"ר זבה, נשיא לשכת הספנות, ציין כי "לפי מיטב הבנתי וניסיוני בעשרות השנים האחרונות מדובר במהפך של ממש. מעולם לא הוצגו הדברים בצורה הזו, ואנו מקווים שבעתיד המצב ישתפר בצורה משמעותית. יכול להיות שהנמלים ירוויחו קצת פחות כסף כאשר יתבקשו לתת את השירות החיוני שמצופה מהם אבל הפיצוי לכך יבוא פי כמה מונים בשירות שיקבלו לקוחותיהם. לקוחות הנמל יודעים היטב באיזה מרכיבי שירות מדובר, והסיכומים בעניין זה ברורים לחלוטין".

 

בדברים שכתב הבוקר נשיא לשכת הספנות לחברי הלשכה הוא ביקש להודות לחברי הועדה מר מאיר שמרה, משנה למנכ"ל רשות החברות הממשלתיות, ר"ח יגאל מאור, מנהל רספ"ן, מר איציק בלומנטל, מנהל חברת נמל אשדוד, שהיוו את הרכב הועדה בנושא אשדוד, ולמר מנדי זלצמן שהחליף את איציק בלומנטל כאשר הוועדה דנה בנמל חיפה.

 

זבה ביקש בנוסף להודות לח"כ מיקי מכלוף זהר, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים וראש הלובי של הספנות בכנסת. "ח"כ זוהר נרתם כל כולו לעניין, העביר את בקשתנו ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, ויזם ישיבת וועדת כספים אחת דחופה, שנייה מיד אחריה, ושלישית – אתמול, לברך על המוגמר".

 

נציין כי על פי הסיכומים בתחום אחסון המכוניות הומלץ לאסור על אחסנה של מכוניות ברציפים ובמעברים, וכן בנמל למעלה משלושה חודשים. כידוע לכל, ב-1 בינואר 2018 תסתיים תקופת ההארכה המיוחדת של אחסנת המכוניות ועל פי הסיכום שהושג, על חברות הנמל להיערך לכך כבר עתה.

 

בנוסף, ולראשונה, הנהלות נמלי חיפה ואשדוד בוחנות אפשרות לקביעת כללים לאניות הגרעינים כדרך להתמודדות עם מצבים קיצוניים של מופעי אניות. בנוסף, חברות הנמל והלקוחות בוחנות אפשרות לביצוע עבודות במשמרת ג' על מנת להביא לניצול יעיל של תשתיות הנמל, להקטין את מספר שעות הטיפול באניות ואת זמני ההמתנה בכניסות לנמלים.

 

בנוסף, ועל פי בקשת לשכת הספנות, ועדת הכספים חידדה הפעלת סנקציות הקיימות בחוק והזכירה כי למנהל רספ"ן הסמכות להטיל עיצומים כספיים במקרים בהם הנמל יפר את חובותיו. לשר התחבורה ולרספ"ן הרשות והיכולת לקבוע את רמת, טיב ויכולת שירותי הנמל (קביעת מדדי שירות).