גידול של כ-3 מיליארד שקל בהכנסות לחברות הממשלתיות ב-2010

עיקר הרווח הנקי של החברות נובע מהתעשיות הביטחוניות ועומד על כ-800 מיליון שקל וכ-550 מיליון שקל מהנמלים


00:00 ,24.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות החברות הממשלתיות הגישה היום לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, את דו"ח לשנת 2010. הדו"ח מפרט את מצב עסקיהן, נכסיהן ותוצאות פעילותן של החברות. בשנת 2010 הסתכמו ההכנסות בכ-58 מיליארד שקל, עלייה של כ-3 מיליארד שקל לעומת ההכנסות בשנת 2009. ההכנסות מייצוא הסתכמו בכ-14.6 מיליארד שקל. הרווח הגולמי של החברות הממשלתיות הסתכם בכ-9 מיליארד שקל והרווח הנקי בכמיליארד שקל.

 

עיקר הכנסותיהן של החברות הממשלתיות נובעות מחברת החשמל (כ- 1 מיליארד שקל) התעשייה האווירית (כ- 1 מיליארד שקל), רפאל (כ-7 מיליארד שקל), מקורות (כ-4.5 מיליארד שקל) ומע"צ (כ-4 מיליארד שקל). עיקר הרווח הנקי של החברות נובע מהתעשיות הביטחוניות ועומד על כ-800 מיליון שקל, וכ-550 מיליון שקל מהנמלים. הפסדי החברות נובעים בעיקר מהחברות בנק החקלאות, רכבת ישראל ותע"ש.

 

על פי הדו"ח, השקעות הפיתוח באמצעות החברות הממשלתיות הסתכמו בסכום של כ-7.9 מיליארד שקל. ההשקעות נעשו בעיקר באמצעות החברות חברת החשמל, רכבת ישראל ומקורות. נציין כי ההשקעות הפיתוח שהתבצעו על ידי מע"צ בסך של כ-3.5 מיליארד שקל אינן נכללות בדו"ח, כיוון שאינן נרשמות בדוחותיה של מע"צ.

 

במדינת ישראל פועלות 96 חברות ועמותות ממשלתיות המעסיקות כ-57,600 עובדים, שפועלות בעיקר בענפי התשתיות לרבות תשתיות חשמל, גז ודלק ותשתיות תחבורה, כבישים, רכבות ונמלים ובענף התעשיות הביטחוניות.

 

מנהל רשות החברות, דורון כהן, אמר כי "אנו מגישים היום את הדו"ח, לראשונה במתכונתו החדשה, בכדי לסייע בידי השרים בעת קבלת החלטות באשר לחברות הממשלתיות. הדו"ח המעודכן הוא כחלק מדיניות כוללת של רשות החברות הממשלתיות לחיזוק הממשל התאגידי בחברות ושקיפותן לציבור".