המשך הגידול בפעילות המטען מחייב את פיתוח ונמלים והקמת רציפים חדשים

מנתונים המתפרסמים לקראת הכנס השנתי של איגוד המשתמשים בהובלה ימית עולה שנמל חיפה רשם עליות בכל הפרמטרים, לעומת ירידות בנמל אשדוד


00:00 ,04.11.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

במחצית הראשונה של שנת 2013 שונעו בנמלי ישראל למעלה מ-25 מיליון טון מטענים בהשוואה ל-23.6 מיליון טון מטענים במחצית הראשונה של שנת 2012 ו-22.5 מיליון טון במחצית השנייה של 2012.

מתוך הכמות הנ"ל, שונעו ביבוא כ-14 מיליון טון וביצוא כ-11 מיליון טון (בהשוואה ל-13.5 מיליון טון ביבוא ופחות מ-10 מיליון טון ביצוא בתקופה המקבילה אשתקד).

גם בחינה של תנועת המכולות בנמלים מצביעה על גידול של כ-2.5% במחצית הראשונה של שנת 2013 בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2012. בחינה של כמות המכולות המלאות שנכנסו או יצאו משערי הנמלים, מצביעה אף היא על גידול של קרוב ל-20 אלף מכולות בין ינואר–יולי 2013 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

כך עולה מבדיקה שנערכה באיגוד המשתמשים בהובלה ימית לקראת הכנס השנתי של האיגוד, שייערך בשבוע הבא.

מנהל המחלקה הכלכלית באיגוד המשתמשים אביאל קורן, שערך את הבדיקה, מציין כי מגמת גידול הפעילות בנמלי ישראל נמשכת באופן עקבי זה למעלה מעשור, מלבד חריג שנרשם בשנת 2009, עקב המשבר הכלכלי העולמי. קורן מציין עוד, כי בבחינת כמות המכולות המלאות, יש גידול של 3% ביבוא (16,400 מכולות במחצית הראשונה של 2013) ו-1.1% ביצוא (3,000 מכולות במחצית הראשונה של השנה).

באיגוד מתריעים כי מגמת הגידול העקבית עלולה להשתנות בעקבות העיצומים הננקטים לאחרונה בנמלים, כשכבר עכשיו מסתמנת ירידה של עשרות אחוזים בפעילות נמל חיפה עקב העיצומים.

הגידול העקבי בפעילות נמל חיפה, הנמשך ברציפות משנת 2010, נמשך גם במחצית הראשונה של שנת 2013. גידול זה בא לידי ביטוי בכל אחת משלוש צורות מדידה – תנועת מטענים בטונז', כמות המטענים בטונז' המובלים במכולות וכמות המכולות. בנמל אשדוד נרשמו ירידות בכל אחד מפרמטרים אלו, בהשוואה לפעילות במחצית הראשונה של 2012.

בחיפה עלתה כמות המטענים בטונז' ב-11%; כמות המטענים המובלים במכולות עלתה גם היא ב -11 אחוז (כ-8.2 מיליון טון במחצית 2012 לכ-9.2 מיליון טון במחצית 2013). באשדוד הובלו בתקופה זו כ-5.14 מיליון טון במכולות לעומת כ-5.58 מיליון טון ב-2012, ירידה של כ-8%. תנועת המכולות במונחי TEU בחיפה עלתה במחצית 2013 בכ-6%, לעומת ירידה של 2.3% באשדוד.

יצוין שכמויות השטעון נמצאות בגידול עקבי בחיפה, שדרכו עוברים כמעט כל השטעונים המגיעים לישראל (בשנת 2012 הסתכם השיטעון בחיפה בכ-238 אלף TEU) גידול של 19% לעומת השנה שקדמה). באשדוד עברו 16,007 TEU בשטעון.

באיגוד מדגישים כי הגידול העקבי בהיקף השטעונים דרך נמל חיפה, המסתמן כבר שנים כ-HUB המועדף במזרח התיכון על ידי חברות ספנות רבות, בצד הגידול הנמשך בסחר הישראלי, מחייב את מקבלי ההחלטות להשקיע בפיתוח מקביל של שני הנמלים, בצד הקמת הרציפים החדשים, שעליה החליטה ממשלת ישראל.

בשני הנמלים הנוספים, נמל אילת ונמל מספנות ישראל, ניכרת מגמת גידול משמעותית, המעידה על התפתחותם. עם זאת, שני נמלים יחד משנעים רק כ-7% מטונז' המטען בנמלים.

בנמל אילת גדלה הפעילות במחצית 2013 בכ-22% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (מ-858,000 טון ל-1,045,000 טון) ובנמל מספנות ישראל גדל נפח המטענים בתקופה זו בכ-18% (מ-643,000 טון ל-757,000 טון). בנמל אילת מדובר בהיפוך מגמה ואילו נמל מספנות ישראל גדל באופן עקבי, ולמעשה במחצית 2013 עבר את כלל פעילותו בשנת 2010 (719,000 טון). יש לציין כי פעילות נמל זה הוגבלה בהסכמים עם ההסתדרות ללא יותר מ-5% מכלל פעילות הפריקה בנמלי ישראל.

יום העיון של איגוד המשתמשים, המלווה את כנס האיגוד, יתמקד השנה בהקמת הרציפים החדשים, ביחסי העבודה בנמלים, במצבה המשברי של הספנות העולמית ובהשפעת האכיפה של תקנות איכות הסביבה על הובלת הצובר בנמלים.