לשכת הספנות למשרד התחבורה: עדיפות בחיסונים לעובדי סקטור הנמלים

לשכת הספנות פנתה בבקשה למנהל רספ״ן ר/ח יגאל מאור וציינה בפניו כי היא תומכת במתן עדיפות ללא סייג בחיסון עובדי חברות הנמלים, תאגידי הנמלים ומחלקת הים בחנ״י


13:16 ,13.01.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

לשכת הספנות פנתה בבקשה למנהל רספ״ן ר/ח יגאל מאור וציינה בפניו כי היא תומכת במתן עדיפות ללא סייג בחיסון עובדי חברות הנמלים, תאגידי הנמלים ומחלקת הים בחנ״י.

 

לשכת הספנות ציינה כי ברצונה להוסיף לרשימה חיונית זו גם את עובדי השטח בנמלים מטעם חברות וסוכני האניות, שהם חלק בלתי נפרד מהעבודה בשטח הנמלים ובאניות עצמן, ושבלעדיהם העבודה לא יכולה להתבצע.

 

לטענת לשכת הספנות הישראלית ״עובדים אלו הם גם חלק בלתי נפרד של עובדים השייכים לסקטור המוגדר כענף חיוני, החייב להתייצב לעבודה על פי החלטות הממשלה ותקנותיה״.

 

מלשכת הספנות נמסר עוד כי לא מדובר במספר גדול של עובדים וכי בכוונת ראשיה להכין רשימה ספציפית של עובדים אלו במידה ובקשתה תאושר.