בית הדין: עבודות הקמת נמל הדרום לא בסמכות עובדי נמל אשדוד

לאחר שהוציא צו מניעה נגד עיצומים שנקטו העובדים בדרישה לבצע את כל עבודות הפריקה והטעינה בקו המים, הורה אתמול בית הדין לעבודה לעובדים להימנע משיבושי עבודה בנוגע לנמל החדש


11:14 ,09.11.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל את עמדת חברת נמל אשדוד והורה לעובדי הנמל לחזור לעבודה סדירה ולהימנע מהשיבושים שבהם החלו בשבוע שעבר, בדרישה לבצע את עבודות הבנייה של נמל הדרום החדש. זאת לאחר שנקבע כי ביצוע עבודות הבנייה של הנמל החדש אינן נמצאות בסמכות נמל אשדוד.  

 

השיבושים בנמל הופסקו לאחר מספר שעות, לאחר שבית הדין הוציא צו מניעה לבקשת הנהלת הנמל.

 

עוד נקבע, כי עבודות ההקמה של הנמל החדש אינן מהוות הפרת הסכמים קודמים, או הוצאת עבודה למיקור חוץ, כטענת עובדי הנמל, ולכן אין להתיר את השביתה.

 

לטענת העובדים, כפי שנמסר להנהלת הנמל וכפי שעולה מההודעה על סכסוך העבודה שנמסר ב-15 באוקטובר, הם זכאים לבצע את כל העבודות הכרוכות בפריקה ובטעינה בקו המים, הנדרשות במסגרת עבודות הבנייה ופיתוח התשתית להקמת נמל דרום.

 

הנהלת חברת נמל אשדוד הבהירה לנציגות העובדים כי כל שירותי החובה הניתנים על ידה בהתאם לכתב ההסמכה של החברה יבוצעו באמצעות עובדי חברת נמל אשדוד בלבד. אולם, לא רק שבניית נמל חדש אינו נמנה כחלק משירותי החובה בכתב ההסמכה של החברה, אלא שהעבודות הינן עבודות שלחברה אף אין את הציוד והידע לביצוען. לפיכך, היענות לדרישת נציגות העובדים בעניין זה משמעה הקצאת עובדים לטובת עבודות שלא יבצעו בפועל ולמעשה ישולם עבורן שכר מבלי שבוצעה כלל על ידם.

 

כמו כן הבהירה הנהלת הנמל לנציגות העובדים, כי ההכרזה על סכסוך העבודה מהווה הפרה בוטה של פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בסוגיית "קישון מזרח" והגדרת הסכסוך כסכסוך שפרץ על רקע מיקור חוץ הוא איפה ניסיון לעקוף את האיסור לשבות בכל הנוגע להקמת הנמלים החדשים, כפי שנקבע בהחלטותיו הקודמות של בית הדין הארצי לעבודה.

 

מהנהלת נמל אשדוד נמסר: "הנהלת חברת נמל אשדוד מברכת על פסק הדין.  הנהלת החברה פועלת על פי הסכמי העבודה ועל פי הדין. ההנהלה פעלה בכדי להסביר לנציגות העובדים כי עבודות הקמת הנמל החדש אינן בסמכות חברת הנמל, אך למרבה הצער ניסיונות אלו לא צלחו".