בלומנטל לאדרי: נאפשר לעובדים להתייחס לנושא שכר ראוי עד 26 בנובמבר

מנכ"ל חברת נמל אשדוד הגיב לפניית יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות וציין כי בר לפני שלושה שבועות הודיעה החברה על כוונתה לנכות תשלום בגין עיצומים אך לא זכתה להתייחסות


12:45 ,03.11.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

מנכ"ל חברת נמל אשדוד, יצחק בלומנטל, הגיב היום לפנייתו של אבי אדרי, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, בנוגע לתשלום שכר ראוי עבור עובדי ועד תפעול וועד ציוד מכני ומציין כי חברת נמל אשדוד פעלה על פי מתווה מוסכם במהלך 30 הימים האחרונים.

 

יצחק בלומנטל כותב לאדרי כי כבר ב-28 בספטמבר, קרי לפני למעלה מ-3 שבועות, הוא הודיע לראשי הוועדים על כוונת חברת נמל אשדוד לפעול לתשלום שכר ראוי בגין העיצומים שנקטו בחברת נמל על ידי ועדי העובדים במהלך 2015 – 2016 אולם לא זכה לכל תגובה למכתבו זה.

 

בלומנטל מוסיף כי גם ב-26 באוקטובר, קרי לפני שבוע, הועברו לנציגות העובדים הנתונים המפורטים לתשלום השכר הראוי לאחר ניכוי בגין העיצומים האמורים – לרבות שמות העובדים ושיעור השכר שינוכה לכל אחד מבין העובדים.

 

בלומנטל מוסיף ומציין במכתבו כי התקיימו פגישות עם הוועדים בסקטורים השונים וכי התקבלה החלטה כי תשלום השכר הראוי בגין עיצומים שהתקיימו בשנים 2015-2016, יתבצע במשכורת חודש נובמבר 2016 המשולמת עד ליום 9 בדצמבר 2016.

 

בלומנטל מציין במכתבו ליו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות כי הוא מוכן להיעתר לבקשתו של אדרי ולבקשותיהם של יו"ר ועד תפעול ויו"ר ועד ציוד מכני ולאפשר לנציגות העובדים למסור את התייחסותה בקשר לכל אחד מניכויי השכר לשנים 2015-2016, וזאת לא יאוחר מיום 26 בנובמבר 2016.

 

לאחר מועד זה, מציין בלומנטל, תקבל חברת נמל אשדוד החלטה סופית בנושא. בלומנטל שב ומדגיש במכתבו כי החלטות החברה בקשר לתשלום שכר ראוי בגין עיצומים ושיבושי עבודה הינן בהתאם להנחיות חוזר הממונה על השכר.