גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.11.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.519 -0.114
אירו 4.1506 +0.106
ליש"ט 4.6635 +0.314
100 יין 3.1267 +0.382
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

בלומנטל ליבואני התבואות: ענף לא מאורגן, סיוון בתגובה: על הנמל לשרת לקוחותיו – ולא להיפך

חילופי מכתבים בין מנכ"ל חברת נמל אשדוד ויו"ר איגוד המשתמשים בתפזורת מעידים על הנתק החמור בין יבואני התבואות והנמל. בלומנטל: ענף עם חוסר תכנון ביבוא, סיוון: הנמל אינו מבין כלל את ענף הגרעינים, נשמח לעמוד לרשות הנמל עם הידע והניסיון שלנו
15.03.17 / 12:49
מדלים בנמל אשדוד
15.03.17
מדלים בנמל אשדוד
איציק בלומנטל, מנכ"ל חברת נמל אשדוד
צילום: פבל טולצ'ינסקי
איציק בלומנטל, מנכ"ל חברת נמל אשדוד
אלי סיוון, יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית בתפזורת
15.03.17
אלי סיוון, יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית בתפזורת

מנכ"ל חברת נמל אשדוד, איציק בלומנטל, הוציא לפני מספר ימים מכתב לאיל סיוון, יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית, בתפזורת לשינוע גרעינים ומספוא, אשר נושאו הוא "הסדרת הפעילות מול חברת נמל אשדוד".

 

העתקים ממכתבו של בלומנטל הועברו לקרן טרנר, מנכ"לית משרד התחבורה, ר/ח יגאל מאור, מנהל רספ"ן, ד"ר יורם זבה, נשיא לשכת הספנות הישראלית, ושלמה ברימן, מנכ"ל חנ"י.

 

במכתבו טוען בלומנטל כי חברת נמל אשדוד קיימה בדיקה מעמיקה של ניתוח התפלגות יבוא הסחורות דרך נמל אשדוד. "מהבדיקה וניתוח הנתונים עולה כי קיים מצב שבו התפלגות ייבוא התבואה על ידכם לנמל אינה אחידה, דבר שגורם לעומסים בלתי מתוכננים ומקשה על החברה במתן השירות המיטבי ללקוחותינו".

 

"מהניתוח של פעילות ייבוא התבואה לנמל במהלך שנת 2016 עולה כי במהלך של ארבעה חודשים (מרץ, מאי, אוגוסט ונובמבר) מתוך השנה נפרקו ברציפי הנמל כ-66% מסך התבואה המיובאת לנמל במהלך כל השנה, כאשר ביתר שמונת החודשים הנותרים  נפרקו רק כ-34%  מהכמות השנתית המיובאת".

 

בלומנטל כותב לסיוון כי "ברור לנו כי קיימת השפעה עונתית על ייבוא סחורות התבואה לישראל. אך אני מבקש להבהיר כי מהבדיקה שקיימנו עולה כי חוסר התכנון בייבוא אינו אופייני ברמה כזאת לשום ענף אחר שאנו מספקים לו שירות".

 

"מצב זה של חוסר איזון וחוסר תכנון מצדכם בראייה שנתית", כותב בלומנטל, "מערים קשיים רבים על עבודת הנמל ומונע מאיתנו להעניק לך וללקוחות אחרים את השירות המיטבי בסטנדרטים הגבוהים שאנחנו יודעים ומסוגלים להעניק. להזכירך הנמל משנע מגוון מטענים ואין לו אפשרות להמתין עם רציפים ריקים רק להגעתן של אניות התבואה המגיעות באופן אקראי ולא מתוכנן".

 

בלומנטל מוסיף וכותב כי "איגוד שינוע הגרעינים מייצג אינטרסים כלכליים צרים של יבואני הגרעינים ולא את הראיה הלאומית של מתן שירות רוחבי של הנמל לכלכלת ישראל. הנתונים לעיל מראים כי זהו ענף לא מאורגן שפועל באופן לא שיטתי ומוטב שיבחן את דרכי פעילותו ולא יטיל על אחרים את חוסר יעילותו".

 

אלי סיוון הגיב למכתבו של בלומנטל ובו הזכיר כי לא ניתן לתאם קנייה והגעה של תבואות  לישראל. סיוון ציין במכתבו כי קניית התבואות בחו"ל מתקשרת למחירים, להיצע העולמי, לתחרות על סחורות המזון מול מדינות אחרות, מזג אוויר בנמלי המוצא, דרישות הכשרות בארץ ועוד. אין אפילו מדינה אחת בעולם כולו שמתאמת קצב הגעת אניות תבואות לנמליה, ציין סיוון, והדרישה של נמל אשדוד לא ריאלית ונגועה בחוסר הבנה בסיסי.

 

סיוון כתב למנכ"ל חברת נמל אשדוד כי "הנמל אינו מבין כלל את ענף הגרעינים – ענף תשתית מרכזי של מדינת ישראל המספק בהצלחה את מוצרי היסוד לכל תעשיית המזון שלה חרף הקשיים המוערמים עליו, ולנמל אשדוד חלק נכבד בהם. הנמל אינו מבין כלל את מהות קיומו – על הנמל לשרת את לקוחותיו ולא להיפך".

 

סיוון ציין במכתבו לבלומנטל כי "הנהלת נמל אשדוד נכשלה ונכשלת לאורך הזמן במתן שירותי פריקה סבירים לעף הגרעינים". סיוון פירט במכתב רשימה חלקית של נתונים, לדבריו, המעידים באופן מובהק על כישלונה של חברת נמל אשדוד בהם העובדה כי כמויות התבואות ומוצריהן הנפרקות היום באשדוד נמוכות משמעותית מהכמויות שנפרקו בו לפני 20 שנה – זאת בשעה שכמות היבוא לישראל באותה תקופה היתה קטנה בכ-40% לעומת הכמויות כיום.

 

עוד מציין סיוון כי כ-1 מיליון טון תבואות בשנה, אשר מיועדים לדרום הארץ ומרכזה, אשר באופן טבי ונכון היו צריכים להיפרק בנמל אשדוד, נפרקים בנמלי חיפה ומובלים במשאיות – בהוצאות עתק מיותרות הכוללות כסף, בלאי, זיהום אוויר, זמן, עומס בכבישים, סיכוי לתאונות דרכים – ליעדיהם בדרום הארץ.

 

עוד מציין סיוון כי זמן המתנת האניות בנמל אשדוד ב-2016, למרות הקיטון העצום בכמויות שעוברות דרכו, הוא הגבוה ביותר מאז ומעולם.

 

ממגורות דגון באשדוד, מציין עוד סיוון, פועלות באופן זניח בשבע השנים האחרונות. בנוסף, מציין סיוון כי קצבי הפריקה בנמל אשדוד נמוכים היסטורית, ומוסיף כי המדלים שנרכשו על ידי נמל אשדוד פועלים חלקית ובתפוקות נמוכות.

 

עוד כותב סיוון כי "ידוע לכל כי ענף הגרעינים הופרט לפני כ-28 שנה. מאז, במהותו, הוא שוק חופשי ותחרותי ולא מתואם ואסור ואי אפשר לפעול בו שלא בהתאם לחוק ולהנחיות הממונה על ההגבלים העסקיים. המוצע במכתב, כתרופה המכרעת להבראת הענף, נוגד באופן מוחלט מהות זאת".

 

סיוון מציין עוד כי "כדי שנמל אשדוד יוכל להשתפר ולספק גם לענף שלנו שירות יעיל, מהיר ואמין, על הנהלתו להחליט להקדיש זמן ומשאבים ללימוד ענף הגרעינים ולהשקעה בתשתיותיו ובניהולן. מאחר שזו גם השאיפה הברורה שלנו אנחנו נשמח לעמוד לרשות הנמל והנהלתו בניסיון ובידע ובמידע שברשותנו על מנת להשיג מטרה משותפת וחשובה זו".

 

 

 

 

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×