בלומנטל משיב לטענות: בעוד שפעילות הנמל גדלה בכ-240% שטח הנמל לא הוגדל כלל

מנכ"ל חברת נמל אשדוד מציין כי חנ"י מסרבת להקצות לנמל שטחים נוספים למרות עלייה של 55% בכמות המטען. על המכוניות: מחייב הסדרה רגולטורית. על המכולות הריקות: בגלל הפער בין היבוא ליצוא. חנ"י בתגובה: דוחים את טענותיו של מנכ"ל חברת נמל אשדוד


13:34 ,28.05.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

מנכ"ל חברת נמל אשדוד השיב לאחרונה למכתבו הדחוף של יורם זבה, נשיא לשכת הספנות, בו נטען כי הצפיפות בנמל אשדוד פוגעת בפעילות התפעולית שלו, וכותב כי מאז כניסתו לתפקיד הוא חוזר ומתריע על כך שנמל אשדוד הולך ונסתם "עקב הגידול המבורך" בפעילות הכלכלית והמשקית של ישראל. "השטח העומד לרשות הנמל לא הוגדל אפילו במטר אחד מאז שנת 2005, בעוד שהפעילות של הנמל גדלה בכ-240% וזאת רק בתחום המכולות", מציין בלומנטל במכתבו.

 

בלומנטל משיב לטענות שהעלה נשיא לשכת הספנות וטוען כי חברת הנמל בודקת אפשרויות להגדלת גובה האחסנה מזה זמן והיא נערכת להתחיל פעילות זו ברבעון הקרוב. בלומנטל הוסיף יחד עם זאת כי "השיקולים להעלאת הגובה הינם מורכבים, שכן יידרשו פעולות עיתוק נוספות - דבר שיכול להשפיע על התפוקה".

 

בנוגע לאחסנת המכוניות בשטח הנמל כותב בלומנטל כי עמדת חברת נמל הובעה לא אחת, וכי מדובר בנושא שמחייב הסדרה רגולטורית באופן שווה ואחיד שיחול על כל הנמלים העוסקים ביבוא מכוניות, אשר תכליתה צמצום משך האחסנה של המכוניות בנמל.

 

מנכ"ל חברת נמל אשדוד שב והדגיש את הגידול שחל בפעילות הנמל וטוען עוד כי הכמות בטונות שהנמל העביר בשנת 2005 היתה כ-14 מיליון טון ואילו היום היא כ-22 מיליון טון - גידול של %55.  

 

"לצערי", כותב בלומנטל במכתב שעותקים ממנו נשלחו לשרי התחבורה, האוצר והכלכלה והתעשייה, ולמנכ"לי משרדם, לתעשיינים, לאיגוד לשכות המסחר, מנהל רספ"ן, ולחברי לשכת הספנות והנמלים, "כל הבקשות של הנהלת הנמל לתוספת בשטחים שהופנו לחברת נמלי ישראל, שהינה בעלת השטחים בפארק נמלי ישראל, נענו בשלילה. גם בקשות של חברת הנמל לקבלת אישור להשתתפות במכרזים הפומביים שבהם חנ"י מציעה שטחים לצורך אחסנה ופעילות נמלית סורבו. גם בקשות לקבלת היתר לרכוש או לשכור שטחים מחוץ לשטחי הנמל, סורבו. כך, שלמעשה, הפעילות גדלה והשטח נשאר זהה כך שהנמל נעשה צפוף יותר, וברור שהדבר משפיע גם על רמת השירות ואיכותו. בכך נפגעים גם הלקוחות וגם חברת הנמל".

 

בלומנטל התייחס גם לנושא המכולות הריקות שמעיבות על היחסים עם חברות הספנות וציין כי בעקבות הצמיחה העקבית קיים פער הולך וגדל בין כמות מכולות היבוא לעומת כמות מכולות היצוא. לדבריו, מתחילת השנה הגיעו לאשדוד 169 אלף מכולות מלאות ביבוא לעומת 48 אלף מכולות לייצוא. "כתוצאה מכך", כותב בלומנטל, "כמות המכולות הריקות העודפת גדלה בצורה משמעותית ונגרמים עומסים חריגים על שטחי האחסנה בנמל ונפגעת היעילות של הנמל בפריקה ובטעינה".

 

בלומנטל מציין במכתבו כי חברת הנמל נענית לבקשות של חברות הספנות להגדלת הפעילות הבאה לידי ביטוי בבקשות לפריקה של יותר מכולות יבוא על חשבון מכולות ריקות אך מדגיש כי אחסנה של מכולה היא פועל יוצא של מיצוי זמני הפריקה והטעינה במסגרת החלונות התפעוליים שהנמל מספק ללקוחותיו.

 

"מגמה זו", כותב בלומנטל, "שכאמור נמשכת כבר מספר שנים, גורמת לכך שקיים צורך בהבאת אניות ייעודיות להעמסת מכולות ריקות. למעשה, נוצר מעגל קסמים של לחץ גובר והולך על התור התפעולי השוטף ועל עורף הנמל, אשר תכליתו לתת מענה לגידול ביבוא הסחורות לישראל כנגד הקיטון בייצוא".

 

בלומנטל מציין בנוסף כי עקב הגידול המשמעותי בהיקף פעילות הנמל, חל גידול דרמטי בכמות המשאיות הפוקדות את הנמל. "כיום פוקדות את הנמל מעל ל-3,000 משאיות ביום", מציין בלומנטל, והדבר גורם לעומס רב בנמל ובדרכי הגישה אליו. נושאים אלו אינם בשליטת חברת הנמל, מציין בלומנטל, וגם להם השפעה על איכות השירות והתפוקה בנמלים.

 

בלומנטל מזכיר במכתבו גם את המאמצים שעשתה חברת נמל להרחבת הפעילות בלילה, אך טוען כי נחלה הצלחה חלקית ומוגבלת בלבד "שכן קבלת המטענים בלילה על ידי הלקוחות מוגבלת ושולית".

 

בלומנטל מציין כי אם מגמה זו תימשך חברת הנמל תצטרך לקלוט עובדים נוספים לטובת שיפור השירות, ומציין כי נמל אשדוד כבר נערך לאפשרות זו במשך תקופה ארוכה.

 

חנ"י בתגובה: דוחים את טענותיו של מנכ"ל חברת נמל אשדוד 

 

מחברת נמל ישראל נמסר כי היא דוחה את טענותיו של מנכ"ל נמל אשדוד. "נמלים הנם תשתיות שנבנו בהשקעות גדולות מאוד והם משאב במחסור. היענות לבקשת הנמל לקבלת שטחים נוספים לא רק שתנציח שימוש בזבזני ולא יעיל במשאבי ציבור אלא תוביל בנוסף לפגיעה בתחרות וליצירת מונופול אזורי של הנמל גם בתחום האחסנה - ולכך חברת נמלי ישראל מתנגדת בתוקף.

 

"על חברת הנמל לתת שירות הולם לכל סוגי המטענים, תוך שימוש יעיל בשטחים. ניתן לפעול להגדלת גובה אחסנת המכולות הריקות ולהקמת מתקני אחסנה לגובה (מכוניות למשל), לניצול יעיל של השטחים שלהם".