גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.11.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.519 -0.114
אירו 4.1506 +0.106
ליש"ט 4.6635 +0.314
100 יין 3.1267 +0.382
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

דירוג S&P מעלות: דירוג AA+ לחברת נמל אשדוד

חברת דירוג האשראי ופירמת הייעוץ הפיננסית גיזה קבעו בנוסף תחזית דירוג יציבה לחברה. בלומנטל: הדירוג מציין את מעמדה העסקי האיתן של החברה, משקף את הצלחתה בפעילות העסקית ובהכנה לתחרות
17.07.17 / 10:41
נמל אשדוד. צילום: אבי רוקח
17.07.17
נמל אשדוד. צילום: אבי רוקח
איציק בלומנטל, מנכ"ל חברת נמל אשדוד. מעמד עסקי איתן
17.07.17
איציק בלומנטל, מנכ"ל חברת נמל אשדוד. מעמד עסקי איתן

חברת דירוג האשראי מעלות S&P ופירמת הייעוץ הפיננסי גיזה זינגר אבן בע"מ העניקו דירוג אשראי AA+ לחברת נמל אשדוד וקבעו כי תחזית הדירוג של החברה יציבה. האנליסטים של שני הגופים פרסמו את הערכתם החודש (יולי 2017).

 

בהערכה של מעלות וגיזה נכתב כי: "חברת נמל אשדוד בע"מ היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה המפעילה את נמל אשדוד, אחד מארבעת נמלי הים בישראל, והגדול מביניהם, יחד עם נמל חיפה. הפעילות בנמל אשדוד מהווה כ-40% ממגזר נמלי הים בישראל, לפי היקפי מטען בטונות, כשרק נמל חיפה גדול ממנו.

 

"למשק הישראלי תלות גבוהה במיוחד בנמלים בהשוואה למדינות אחרות, במיוחד על רקע היעדר קשרי מסחר עם המדינות השכנות. חברת נמל אשדוד פועלת במודל של חוכר/בעל בית, והיא חוכרת את שטח הנמל מחברת נמלי ישראל בע"מ, חברה אחות בבעלות ממשלתית מלאה. 

 

"לחברה תחרות משמעותית אך נתח השוק שלה נשאר יציב סביב כ-40% מהיקף התעבורה בנמלים. בתחומים מסוימים מחזיקה החברה נתח שוק גדול יותר, אשר מגיע לכ-50% בענף המכולות והמכוניות. למרות היציבות בנתח השוק, החברה נמצאת בסביבה תחרותית, ובשנת 2021 צפוי להיפתח בצמוד לנמל אשדוד נמל הדרום, אשר ישמש מתחרה ישיר, בעיקר בתחום של תחרות הולכת וגוברת. ב-2022 צפוי להיפתח נמל נוסף סמוך לנמל חיפה, אשר יתחרה גם הוא בשני הנמלים הגדולים הקיימים.

 

"בהתאם לכך, החברה השיקה תוכנית השקעות רב שנתית, בהיקף של 2.5 מיליארד שקל, במטרה לשפר את יכולותיה התחרותיות. תוכנית זו אמורה לשדרג חלק מהרציפים בנמל אשדוד כך שיוכלו לטפל באוניות מטען גדולות של 14,000TEU ואף להקים מסוע משודרג לתפזורת.

 

"אנו סבורים כי המסגרת הרגולטורית, המשפטית, הפוליטית והחוזית של החברה תקינה, ואף חיובית לאור מספר צעדים במהלך השנים האחרונות לשיפור השקיפות ושינויים מבניים לשיפור היעילות.  

 

"חברת נמל אשדוד מציגה פרופיל סיכון עסקי חלש יחסית לחברות מדורגות מקבילות בעולם, היות שהנמל נתון לתחרות גוברת וקטן יותר בהיקפי פעילותו. מנגד, לחברה מינוף נמוך וניהול וממשל תאגידי חיוביים יחסית למרות הקשיים מול הוועד, וחשיבות לאומית משמעותית".

 

מחברת נמל אשדוד נמסר בהמשך לדו"ח שפרסמה חברת דירוג האשראי כי "מבחינה פיננסית אין לחברת נמל אשדוד כמעט חוב מדווח והחוב המותאם גם הוא מזערי. עיקר התאמת החוב נובעת מחכירת הקרקע. את החוב אנו מקזזים מול עודפי מזומנים משמעותיים המורכבים מכ-800 מיליון שקל נכון לסוף שנת 2016. כמו כן קיימים עודפי יעודה משמעותיים בהיקף של כ-700 מיליון שקל. בנוסף, לנמל אשדוד הכנסות גבוהות מהנדרש לכיסוי עלויות, ולכן החברה מסוגלת לממן את צורכי ההשקעה שלה בעצמה. עם זאת, תוכניות ההשקעה לשנים הקרובות צפויות להביא להכנסות תפעוליות נטו שליליות ולשחוק את עודפי המזומנים".

 

מנכ"ל חברת נמל אשדוד, יצחק בלומנטל, ציין בתגובה לדוח של חברת דירוג האשראי כי "דוח הדירוג מציין את מעמדה העסקי האיתן של החברה, קיומן של עתודות כספיות גדולות המקזזות את החוב, המינוף הנמוך וממשל תאגידי חיוביים יחסית למרות הקשיים מול הוועדים.

 

"הדוח מוסיף כי על אף אי הוודאות הקיימת לגבי התחרות שתיפתח החל מ-2021, לחברה יש תכנית השקעות מקיפה במטרה להיערך לקראת תחרות זו. עוד מציין הדוח כי המסגרת הרגולטורית, המשפטית, הפוליטית והחוזית של החברה תקינה, ואף חיובית לאור מספר צעדים במהלך השנים האחרונות לשיפור השקיפות ושינויים מבניים לשיפור היעילות.

 

"אין ספק כי הדו"ח משקף את הצלחת החברה - עובדיה ומנהליה, בפעילות העסקית השוטפת, בשיפור הממשל התאגידי ובהכנת החברה והיערכותה לקראת התחרות בעתיד".

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×