גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.11.2018
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.717 +0.595
אירו 4.2169 +0.924
ליש"ט 4.7507 +0.604
100 יין 3.2799 +0.681
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

חנ״י חידשה את המכרז לפריקת מלט ברציף 30 בנמל אשדוד

התחרות בהליך המכרזי היא על דמי השימוש המשתנים המוצעים עבור כל טון מלט שעובר ברציף. זאת לאחר שבית המשפט העליון קיבל את עמדת חברת נמלי ישראל וקבע כי שיקול הדעת המלא מצוי בידי ועדת המכרזים
05.12.17 / 10:42
חנ״י חידשה את המכרז לפריקת מלט ברציף 30 בנמל אשדוד
05.12.17
חנ״י חידשה את המכרז לפריקת מלט ברציף 30 בנמל אשדוד

חברת נמלי ישראל חידשה את המכרז למתן הרשאה לשימוש ברציף 30 בנמל אשדוד לשם פריקת מלט בצובר. רציף 30 ממוקם על גבי שובר הגלים בנמל ושטח הרציף הינו כ-9,400 מ"ר וכ-283 מטר אורך רציף. התחרות בהליך המכרזי היא על דמי השימוש המשתנים המוצעים עבור כל טון מלט שעובר ברציף.

 

במטרה למנוע פגיעה בתחרות וניגוד עניינים ועל מנת להבטיח ניטול כמויות משמעותיות של מלט באמצעות הרציף, שבה וקבעה חברת נמלי ישראל כי יצרן מלט בישראל, חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות, חברות נמל, ותאגיד מורשה (למעט מספנות ישראל) לפי הגדרתן בחוק רשות הספנות והנמלים מנועים מלהשתתף במכרז. כפי שנקבע במסמכי המכרז, ככל שהזוכה במכרז יהיה חברת בטון (כהגדרתה במסמכי המכרז) היא תחויב למכור לפחות 400 אלף טון של מלט מיובא באמצעות רציף 30 בכל שנה לצד שלישי שאינו בעל זיקה מבנית לזוכה במכרז.

 

כזכור, עם פרסום המכרז הוגשו לבית המשפט המחוזי ת"א שתי עתירות, כנגד תנאי המכרז, האחת של המפעיל הנוכחי והשנייה של יצרן מלט מקומי. לאחר הליך משפטי ארוך שכלל הגשת ערעור חנ"י לבית המשפט העליון על קביעות בית המשפט המחוזי, ניתנה החלטת בית המשפט העליון אשר קיבל את עמדת חברת נמלי ישראל וקבע כי שיקול הדעת המלא מצוי בידי ועדת המכרזים, וכי בחינת המשך ההליך המכרזי אינו כפוף לתנאים שפורטו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. עוד קבע בית המשפט העליון, כי בניגוד לפסיקת בית המשפט המחוזי, המומחים מטעם הוועדה לא היו נגועים בניגוד עניינים וכי הוועדה לא הייתה מנועה מלהיוועץ בהם. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון ובטרם חודשו הליכי המכרז, נועצה ועדת המכרזים של חברת נמלי ישראל בממונה על הגבלים עסקיים והמלצותיו באו לידי ביטוי בתנאי המכרז המחודש.

 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 925
פייסבוק

×